h

Werkbezoek Oostvaardersplassen

16 maart 2016

Werkbezoek Oostvaardersplassen

Foto: Symaiah Verbeek

Woensdagmiddag 16 maart heeft een afvaardiging van de provinciale SP fractie een werkbezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen. Mede door het prachtige weer werd het een zeer geslaagd bezoek.

Staatsbosbeheer, die het beheer van het gebied verzorgt, gaf een uitgebreide uitleg over hoe het er nu mee staat. Het gebied vervult een belangrijke functie in het Natura 2000 beleid. Voor wel 30 vogelsoorten biedt het een unieke leefomgeving. Om er voor te zorgen dat dit in de toekomst ook zo blijft, worden er beheersmaatregelen getroffen om in het moerasgebied het waterpeil (tijdelijk) te verlagen zodat er meer rietvelden in het gebied komen. Er is ook uitgelegd hoe het beheer van de grote grazers in het gebied verloopt, en wat de afgelopen jaren gedaan is om ervoor te zorgen dat het met de grote grazers goed blijft gaan en de populatie gezond blijft. Zo zijn er veel beschermingswallen aangelegd om beschutting te bieden en is er veel nieuwe aanplant van meidoorn en sleedoorn uitgevoerd, om een doorontwikkeling van de natuur in het gebied mogelijk te maken. 

Voor het publiek is er ook veel veranderd. Voorheen was het gebied vrijwel ontoegankelijk. Nu zijn er plaatsen bijgekomen zoals het Oostvaardersveld, waar het publiek vrije toegang heeft en waar je de ”Nieuwe Natuur” van de Oostvaardersplassen, inclusief de grote grazer,van dichtbij kan beleven. Een aanrader!

Op beleidsmatig gebied zijn er ook veel veranderingen gaande. De beheerstaken van het gebied zijn overgedragen van het rijk naar de provincie. Er staat ook op de agenda dat het beheer en welzijn van de grote grazers wellicht een taak wordt van de provincie. En tenslotte zijn er plannen om van het gebied een Nationaal Park te maken.

Kortom; er staat een hoop te gebeuren, zowel bij de ontwikkeling van het gebied op het gebied van natuur, als op het gebied van het beleid.

In het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Knardijk kun je het zelf van dichtbij meemaken en je laten informeren over al deze ontwikkelingen.

Frans Mulckhuijse

Reactie toevoegen

U bent hier