h

Middelen jeugdzorg langer beschikbaar

25 mei 2016

Middelen jeugdzorg langer beschikbaar

Foto: SP

Het was de bedoeling van het college om bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 de middelen Jeugdzorg vrij te laten vallen in de Algemen Reserve, dit uiteraard tegen de wens van de SP. 

De middelen waar het om gaat zijn financiële middelen die de provincie nog geoormerkt heeft voor de Jeugdzorg. Uitstel heeft al eerder plaatsgevonden, in 2015 werd een motie aangenomen om de gelden nog aan te houden tot aan de jaarrekening. Echter is er tot op heden nog geen invulling aan gegeven en in afwachting van concrete plannen van de zes Flevolandse gemeenten voor besteding.

De SP heeft zich altijd ingezet voor een warme overdracht van jeugdzorg taken.
De warme overdracht is echter meer dan een beleidsmatige overdracht, meer dan een dossier overdracht. Wat wij als socialistische Partij graag zouden willen zien is dat de overgedragen taken beter aansluiten op de zorgketen. We hebben het over mensen, een kwetsbare groep mensen, daar zijn wij verantwoordelijk voor of althans wij voelen ons verantwoordelijk. 

En om die reden heeft de SP een amendement indienen met de strekking het Overlegorgaan Sociaal Domein van de zes gemeenten in Flevoland nog wat langer de gelegenheid geven om met een goed onderbouwd en degelijk voorstel te komen voor besteding van de middelen.

Dit voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier