h

Aan de slag met energiedoelen

23 juni 2016

Aan de slag met energiedoelen

Foto: SP

Regio's gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk, de VNG, het IPO en de UvW gaan de regio's ondersteunen, daartoe tekenen zij vandaag de ‘Deal pilots regionale energiestrategieën'.

Een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen is betrokken.

Versnellen energietransitie
Het doel is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.

Samenwerking cruciaal
Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Berend de Vries, voorzitter van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit: ‘Gemeenten zijn de eerste overheid en daarmee in de positie om tot een plan te komen dat gebaseerd is op draagvlak van hun inwoners en bedrijven’.

Reactie toevoegen

U bent hier