h

Veldbezoek Rivierduingebied

14 juni 2016

Veldbezoek Rivierduingebied

Foto: SP

De Staten zijn op uitnodiging van de Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied op werkbezoek in het Rivierduingebied geweest. Dit naar aanleiding van de motie die door Provinciale Staten op 11 november vorig jaar is aangenomen. De SP fractie heeft deze motie ondersteund en door het aannemen van de motie ontvangt de coöperatie voor de periode 2016-2021 jaarlijks een bedrag van € 14.500,00 voor de bescherming van de weidevogels.

Deze weidevogels hebben het de laatste jaren moeilijk en in het Rivierduingebied is een groot aantal vrijwilligers actief om de weidevogels meer kansen te bieden.

Voor de vogels is het belangrijk dat de boeren de nesten zo goed mogelijk beschermen en dat aan de vogels voldoende kansen worden geboden om te overleven. De nesten worden goed in de gaten gehouden, zij worden vermeden bij het maaien en zo goed mogelijk beschermd tegen roofvogels. Daarnaast creëren boeren zogenaamde kruidenzones die niet gelijk met de omgeving ervan worden gemaaid, zodat de vogels daarin kunnen schuilen. Ook het plasdrasgebied is belangrijk voor weidevogels.

Maandelijkse vogeltellingen, het organiseren van diverse activiteiten, het onderhouden van De Kalverschuur, het terrein eromheen en de verschillende wandelpaden behoren ook tot de werkzaamheden van de vrijwilligers en vrienden van het Rivierduingebied. Zie ook www.rivierduingebied.nl

Op 10-06-2016 is Gedeputeerde Stuivenberg ook op bezoek geweest bij agrariërs in het Rivierduingebied;

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier