h

SP fractie stelt vragen over besteding middelen Jeugdzorg

6 september 2016

SP fractie stelt vragen over besteding middelen Jeugdzorg

Op 25 mei 2016 heeft de Staten een amendement aangenomen om de reserve Jeugdzorg aan te houden en het Samenwerkingsverband Sociaal Domein Flevoland tot 1 juli 2016 de gelegenheid te bieden hier op beroep te doen met in acht name een van de voorwaarden die zijn gesteld in motie nummer 11 datum 14 november 2012.

In de commissie Bestuur van 06 juli jl heeft gedeputeerde Stuivenberg aangegeven dat er op 29 juni een verzoek is ingediend door het Samenwerkingsverband Sociaal Domein Flevoland. Hierbij is door de gedeputeerde toegezegd zo spoedig mogelijk met een voorstel naar PS te komen.

Aangezien een voorstel op zich laat wachten is voor de SP Statenfractie aanleiding te vragen wanneer er een voorstel verwacht kan worden.

Reactie toevoegen

U bent hier