h

Toespraak herdenkingsdienst Arie Stuivenberg

2 maart 2017

Toespraak herdenkingsdienst Arie Stuivenberg

Foto: SP

Lieve Cobie, kinderen en kleinkinderen van Arie, geachte aanwezigen.

Veel eerder dan verwacht sta ik hier om enige woorden te spreken ter herdenking van Arie Stuivenberg, onze partijgenoot en gedeputeerde.

Arie heeft zijn SP voetstappen eerst in Leidschendam gezet en later in Flevoland. Sinds het begin van zijn lidmaatschap van de SP in 2001, is hij zeer actief geweest om op allerlei manieren de SP kernwaarden Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit uit te dragen en te integreren in zijn doen en laten.

Hij had deze hoog in het vaandel en refereerde er vaak aan.
Arie belichaamde deze uitgangspunten!
“Gewoon je werk doen en er voor de ander zijn”, dat waren zijn woorden en dat bracht hij in praktijk.

Binnen onze provincie is Arie als actief lid gestart in zijn woonplaats Almere. Hij was daar bestuurslid en gemeenteraadslid, maar bovenal een actieve SP-er.
Hij bracht het maandblad rond in een heel groot deel van Almere en als hij maar even kon stond hij op de markt, bracht hij huis-aan-huis bladen en folders rond en deed hij mee aan lokale en landelijke acties.

Als regiovertegenwoordiger heeft hij zich enorm ingezet om de Flevolandse afdelingen op alle mogelijke manieren te ondersteunen en te vertegenwoordigen in het partijbestuur.
Ook stak hij tijdens de campagnes door heel de provincie zijn handen flink uit de mouwen. We hebben hem in de diverse plaatsen op de verkiezingsmarkten mogen zien.

Dat was niet altijd even gemakkelijk, want voorbijgangers waren niet altijd SP gezind en dat leidde weleens tot komische situaties.
Op Urk bijvoorbeeld is het Arie overkomen dat men eerst een folder van hem aannam, verder liep, de folder al gaande bekeek, en terugkwam om de folder weer in te leveren.
Men had namelijk verstaan dat het ging om de SGP in plaats van SP. Arie kon hier smakelijk om lachen!

Binnen de Provinciale Staten heeft Arie 8 jaar de functie van Statenlid bekleed. Hij was in de periode van 2007 tot 2015 ook fractievoorzitter van de SP in de Staten.

Na de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen in 2015, werd Arie benoemd als gedeputeerde in het college van Flevoland.
Hij had veel plezier in deze functie, hoewel een aantal dingen toch wel even wennen waren.
Toen hij bijvoorbeeld op zijn eerste dag als gedeputeerde koffie wilde gaan halen voor de secretaresses, werd hem al gauw duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling was!
“Dat doen wij niet zo!” kreeg hij als reactie.
Ook bleek het niet gebruikelijk dat een gedeputeerde in de dienstauto plaats nam naast de chauffeur.
Een gedeputeerde hoort op de achterbank te zitten!

Ja, en wie Arie kent, zal het niet verbazen dat hij ook met deze situaties op zijn eigen wijze omging.
Hij had zo zijn eigen ideeën over hoe je met elkaar omging!
Arie was bij iedereen zeer geliefd.
Geen wonder, want Arie wàs een lief en zachtaardig mens.
Vrolijk, attent, belangstellend en respectvol.
Èn emotioneel als het ging om persoonlijke dingen of zaken die hem aan het hart gingen.

Hij trakteerde graag op koekjes, gebak, bloemen en cadeautjes. Hij genoot, als anderen genoten!

Arie was niet een persoon van harde one-liners. Hij ventileerde een weloverwogen standpunt, waarbij recht werd gedaan aan alle aspecten die met het onderwerp te maken hadden.
Daarbij vergat hij nooit de menselijke maat.
Zo deed hij en zo leefde hij.
Het uitte zich ook vaak in kleine dingen: even vragen hoe het ging met de kinderen, een bedankje voor de bezorgers van het maandblad, een kaartje als je ziek was, enzovoorts.

Wij als SP-ers, hebben ook veel gehad aan de ervaring en het ìnzicht van Arie.
Hij leek soms een wandelende encyclopedie. Het moest je niet verbazen als je op een simpele vraag een zeer lang antwoord kreeg.
In uitgebreide bewoordingen en lange zinnen, maakte Arie je dan duidelijk dat hij het hartgrondig met je eens was, òf dat je er helemaal níets van begreep.
Ook moest je een aantal zaken beslist niet vergeten en vooral meenemen in je overwegingen.
Ja, wel je huiswerk doen en je koppie erbij houden hoor!

Arie hield ons op zijn eigen manier scherp. Al was het soms moeilijk in te schatten of hij meende wat hij zei of dat hij advocaat van de duivel speelde.
Maar de humor won het altijd! Daar had Arie volop van in huis en daar hebben we dikwijls van genoten!

Arie had bij alles wat hij deed een grote betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Hij ging er vòl in en heeft zijn functies met liefde vervuld.

Toegeven aan ziek zijn, wilde hij niet.
Hij wilde gewoon doorgaan en zijn werk afmaken.
Anderen niet tot last zijn met zijn beslommeringen en pijn.

Eind vorig jaar ging het echt niet meer.

Arie heeft zijn strijd waardig gestreden en hij heeft zich waardig gewonnen gegeven.

We zullen Arie missen, binnen de fractie, binnen Flevoland, binnen de SP en vooral vanuit onszelf.
We missen hem nu al enige tijd en we zijn dankbaar voor alles wat wij van hem hebben mogen ontvangen.
We kunnen in veel opzichten een voorbeeld aan hem nemen!

Arie heeft zijn leven liefdevol, sociaal en zinvol geleefd en wij gunnen hem nu de rust waar hij zo aan toe was.

Dank u wel.

Reactie toevoegen

U bent hier