h

SP amendement Krachtige Samenleving aangenomen!

10 mei 2017

SP amendement Krachtige Samenleving aangenomen!

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2021 heeft de SP fractie een amendement ingediend om een bedrag van 1,5 miljoen te reserveren voor het onderwerp Krachtige Samenleving.

Eerder dit jaar heeft de SP te kennen gegeven een Fonds Samenleving op te willen opzetten. Op basis van recentere informatie met betrekking tot de Flevo Perspectieven in de Omgevingsvisie, lijkt het ons nu goed om het voorgestelde budget te koppelen aan het item Krachtige Samenleving.

In de integrale commissie van 19 april, heeft de SP fractie al aangegeven dat we 1,5 miljoen euro willen veiligstellen voor het item Krachtige Samenleving met daarbij aandacht voor onderwijs, arbeidsmarkt, mentaliteit, vitaliteit, eenzaamheidsbestrijding onder allerlei leeftijds- en bevolkingsgroepen en cultuur van de Flevolandse gemeenschappen.

Omdat duidelijk is dat de behoefte verschillend is in de diverse kernen en steden binnen Flevoland, is het belangrijk dat er een goede inventarisatie plaatsvindt en keuzes worden gedragen door betrokkenen.

We denken dan aan input vanuit gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en ondernemers. De provincie kan daarbij faciliteren door onder andere een agenderende, signalerende en verbindende rol op te pakken.

Graag geven we een duidelijke kans aan een Krachtige Samenleving en om het budget duidelijk vast te stellen heeft de SP een amendement ingediend om 1,5 miljoen te borgen. Het amendement werd mede-ingediend door het CDA en PvdA en is door een meerderheid van de staten aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier