h

SP stelt schriftelijke vragen over het busvervoer in de Noordoostpolder

6 september 2017

SP stelt schriftelijke vragen over het busvervoer in de Noordoostpolder

Foto: SP

Met de start van het nieuwe schooljaar blijken er in de spits opnieuw overvolle bussen in de Noordoostpolder te rijden. Dit leidt tot meer ongemak en risico voor de passagiers. Het komt ook voor dat men de overvolle bus niet meer in kan en moet wachten op de volgende.

Voor de SP is goed en veilig openbaar vervoer een belangrijke basisvoorziening. De recente berichten baren ons daarom zorgen en voor de fractie van de Socialistische Partij is dit reden om de volgende schriftelijke vragen te stellen aan het college van de provincie Flevoland.

  • Is het college op de hoogte van bovengenoemd probleem?
    Zo ja, welke actie onderneemt u daarop?
  • Zijn er afspraken met Connexxion over het inzetten van extra bussen in de spits?
  • Zijn er afspraken met Connexxion over het inzetten van extra bussen op specifieke lijnen?
  • Genoemde problemen komen niet voor het eerst voor. Onze fractie heeft eerder dit jaar ook verschillende klachten ontvangen over overvolle bussen in de Noordoostpolder. De klachten betroffen toen de lijnen 141, 641 en 71.
  • Veel mensen moeten staan in de spitsbus. Kan Connexion aansprakelijk worden gesteld als er een ongeluk plaatsvindt en passagiers letsel oplopen?
  • Kunt u toezeggen dat aan bovengenoemde problemen serieus aandacht wordt gegeven door het college?

Reactie toevoegen

U bent hier