h

Betoog fractievoorzitter SP bij motie van wantrouwen tegen SP gedeputeerde

21 februari 2018

Betoog fractievoorzitter SP bij motie van wantrouwen tegen SP gedeputeerde

Voorzitter,
De coalitiepartijen VVD, CDA en D66 hebben op 13 februari via een persbericht het vertrouwen opgezegd in de SP gedeputeerde de heer Ad Meijer. Zij zijn van mening dat zijn bestuursstijl een constructieve samenwerking in de weg staat.

We hebben nu te maken met een motie van wantrouwen van diezelfde partijen aan het adres van onze gedeputeerde.

• Waar gaat het hier om?

De fractie van de Socialistische Partij zou het niet kunnen plaatsen als het gaat om de inhoud van hetgeen onze gedeputeerde heeft gecommuniceerd. Wij zijn van mening dat de heer Meijer kundig is, zich verdiept in de dossiers en zijn uiterste best doet om een goed resultaat te bereiken voor Flevoland en voor de Flevolanders.

Er zijn ons geen voorbeelden ter ore gekomen die het tegendeel aantonen. Als het niet om de inhoud van het functioneren van de heer Meijer gaat, waar gaat het dan wel om?

• Gaat het dan om samenwerken? En met wie dan?

Ad Meijer heeft het voor elkaar gekregen om in heel korte tijd een energie-akkoord af te sluiten met 16 partijen. Zoiets lukt volgens onze fractie alleen als er sprake is van een goede samenwerking.

Ook de samenwerking met de buur - provincies om gezamenlijk te komen tot een nieuwe OV-concessie, gaat goed.
De samenwerking van al die windgroepen waarvan hij voorzitter is, loopt goed.
Het zijn voorbeelden van constructieve samenwerking!

Of past dit niet in de lijn van de Flevolandse bestuurscultuur?

Wat betreft de samenwerking binnen de coalitie heeft onze fractie zich gehouden aan het coalitieakkoord en heeft onze gedeputeerde zich een betrouwbare partner getoond.

Past dit niet in de Flevolandse bestuurscultuur?

Ook wanneer dat niet zo gemakkelijk was, waren wij loyaal. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het besluit met betrekking tot de Oostvaardersplassen, maar zeker ook aan het standpunt over de uitbreiding van het vliegveld, dat alleen door de fractie in Lelystad volmondig met ons wordt gedeeld, maar ingaat tegen het standpunt van de rest van de SP in Nederland.

Binnen de commissie Duurzaamheid was veel kritiek op het resultaat m.b.t de energietransitie, dat in oktober vorig jaar werd gepresenteerd. De heer Meijer heeft zich die kritiek ernstig aangetrokken en hij heeft daarna samen met de betreffende ambtenaren alles op alles gezet om een goede basis te leggen. Die basis ligt er nu.

De eventuele onteigening van verouderde windmolens riep vorig jaar zomer weerstand op bij enkele commerciële partijen, maar werd in de Staten al snel op waarde geschat.

Kortom: de SP fractie ziet geen reden om vanwege de samenwerking met de heer Meijer, het vertrouwen in hem op te zeggen.

• Het argument bestuursstijl

Dit is door de coalitiegenoten aangedragen als reden om de samenwerking met onze gedeputeerde te beëindigen. 
Dat roept vragen op.

Veel vragen waarop onze fractie veel antwoorden kan bedenken. Maar het gaat niet om wat wij bedenken.

Het college en de fractievoorzitters van de coalitie hebben vorig jaar april in aparte zittingen kennis gemaakt met de heer Meijer en o.a. met hem gesproken over zijn standpunten en zijn manier van werken en samenwerken.

De drie coalitiepartijen en het college zijn na die gesprekken akkoord gegaan met de benoeming van de heer Meijer, als opvolger van de heer Stuijvenberg, die gisteren een jaar geleden is overleden.

Voorzitter,

Niemand heeft tot nu toe aan ons duidelijk aangegeven wat nu precies het structurele probleem is met de bestuursstijl van de heer Meijer.

Niemand heeft daar hem te kennen gegeven dat het college erover dacht de samenwerking te beëindigen.

Zowel de fractie als de heer Meijer werden daarover geïnformeerd via een persbericht.

Past dat wel in de Flevolandse bestuurscultuur?

De fractie van de SP constateert dat de heer Meijer altijd rechtuit is, open en eerlijk. 
Geen gedraai en afspraak is afspraak.

Hij staat open voor kritiek en zet zich volledig in om een goed resultaat te bereiken voor Flevoland en voor de inwoners van Flevoland.

Helaas is niet iedereen het altijd met hem eens. Maar zoals ik laatst iemand hoorde zeggen: Politiek is niet voor watjes!

Je kunt zeggen en vinden wat je wilt: de heer Meijer heeft zich wel steeds een betrouwbare partner getoond.

Is dit allemaal niet belangrijk voor een goede bestuursstijl?

• Voorzitter, zoals al bij een ieder bekend is, staat de fractie van de Socialistische Partij achter de gedeputeerde Meijer.

Wij menen dat hij goed werk verricht als gedeputeerde en dat er inhoudelijk geen reden is om een motie van wantrouwen aan te nemen of het vertrouwen in hem op te zeggen.

Wij gaan voor betrouwbaarheid, eerlijkheid en hard werken voor een goed resultaat!

Wij hebben geen enkel inhoudelijk argument gehoord om over te gaan tot beëindigen van de samenwerking met de heer Meijer.

Gaat het dan om andere belangen?

Is het een probleem dat hij duidelijke standpunten heeft?

Krijgen sommigen het misschien te koud van recht door zee gaan?

Voorzitter, onze fractie vraagt de fracties van VVD-CDA en D66 om antwoord te geven op de vraag waar het nu werkelijk inhoudelijk om draait.

 

Tot zover,

Dank u wel.

Reactie toevoegen

U bent hier