h

Gesprek coalitiepartijen schijnvertoning

28 februari 2018

Gesprek coalitiepartijen schijnvertoning

Maandagavond hebben VVD, CDA en D’66 de heer Ad Meijer en Ine de Waal, resp. SP gedeputeerde en SP fractievoorzitter binnen de provincie, uitgenodigd om in gesprek te gaan over de procedure m.b.t. terugtrekken/ontslag van de gedeputeerden te bespreken.

De SP heeft daarop aangegeven wel in gesprek te willen gaan, mits de inzet is om een serieuze poging te doen om de samenwerking weer op te pakken en toe te werken naar het herstel van vertrouwen binnen de bestaande coalitie.
De andere partijen gaven aan daarop in te willen gaan.

Betreffend gesprek vond dinsdagavond plaats. De intentie van de SP was constructief.
Het was tijdens het gesprek al snel duidelijk dat VVD, CDA en D66 niet bereid zijn om de mogelijkheden tot constructieve samenwerking te onderzoeken. Provinciale Staten heeft vorige week woensdag de motie van wantrouwen, die de drie genoemde coalitiepartijen hadden ingediend, verworpen.
De indieners van de motie hebben de standpunten van Provinciale Staten echter vanavond opnieuw naast zich neergelegd en gaan op dezelfde voet door.

De SP ervaart daarom de bereidheid van de drie partijen om het gesprek over samenwerking aan te gaan, als een schijnvertoning.

Reactie toevoegen

U bent hier