h

Motie wantrouwen krijgt geen meerderheid

21 februari 2018

Motie wantrouwen krijgt geen meerderheid

De coalitiepartijen VVD, CDA en D66 hebben op 13 februari – via een persbericht - het vertrouwen in de SP gedeputeerde Ad Meijer opgezegd. Als reden daarvoor geven zijn aan dat zijn bestuursstijl een constructieve samenwerking in de weg staat. Verdere uitleg werd daarbij niet gegeven.
De SP fractie heeft daarop unaniem uitgesproken dat zij achter de heer Meijer blijft staan.

Provinciale Staten heeft op 10 mei 2017 besloten om de heer Meijer te benoemen als gedeputeerde van de provincie. Zijn benoeming vond in diezelfde vergadering plaats.
Provinciale Staten is als enige bevoegd om een gedeputeerde te laten benoemen en zodoende ook om de benoeming ongedaan te maken.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 21 februari dienden de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 een motie van wantrouwen tegen de heer Meijer in. Deze motie werd verworpen met 18 stemmen voor en 21 stemmen tegen.
Dat betekent dat Provinciale Staten geen afscheid wil nemen van de heer Meijer als gedeputeerde.

De fractie van de Socialistische Partij stelt zich nog steeds op het standpunt dat de heer Meijer geschikt is en blijft om de functie van gedeputeerde in Flevoland inhoudelijk goed te vervullen.
De situatie binnen het college is op dit moment echter onwerkbaar geworden. Om die reden is het zaak dat op korte termijn gesprekken plaatsvinden.

 

Reactie toevoegen

U bent hier