h

Niet teveel hooi op je vork!

3 maart 2018

Niet teveel hooi op je vork!

Foto: SP

En dan word je gevraagd om het SP standpunt over de Oostvaardersplassen en het wel of niet bijvoeren van de grote grazers even zo simpel mogelijk toe te lichten.

Waar begin je dan?
Met het debat bij Jinek afgelopen donderdag 1 maart met Britt Dekker en Ad Meijer *); (de SP gedeputeerde mede verantwoordelijk voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen)?
Bij de boze medeburgers? Die roepen dat dit nodeloos hongerlijden van de grote grazer een schande is. “En dat die politici en gasten van staatsbosbeheer zelf eens achter een hek moeten gaan zitten, zonder eten, bij min 10 graden vorst? Of erger”

We kunnen dan ook begrijpen dat het college van gedeputeerde Staten van Flevoland voor de algemene veiligheid en openbare orde, tegen alle adviezen van experts in, toch gekozen heeft voor bijvoeren (uitgevoerd door staatsbosbeheer).

De emoties lopen hoog op en iedereen vindt er het zijne van en weet met steeds weer andere argumenten zijn mening te onderbouwen.

Toch maar even de inhoudelijke feiten op een rij.

  • Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer van de Oostvaardersplassen (OVP) en daarmee indirect ook voor het welzijn van de grote grazers. En dat beheer doen ze niet zomaar op de bonnefooi.
  • Ze volgen hierbij de strenge richtlijnen door adviescommissies, opgesteld en gecontroleerd door allerlei instantie op het gebied van dierenwelzijn.
  • En het beheer wordt uitgevoerd met professionele beheerders en jagers die in dienst zijn van Staatsbosbeheer.
  • Er komt geen Hobbyjager (zoals op de Veluwe) aan te pas.
  • Er is dus een duidelijk omschreven beheer dat al een aantal jaren op deze manier wordt uitgevoerd. Het zo genoemd “Vroeg reactief beheer”.

Dit om situaties van sterfte door honger zoals in de winter van 2013 te voorkomen. Die winter zijn er wijze lessen geleerd.
Vroeg reactief beheer is het preventief afschieten van juist die grote grazers, waarvan duidelijk is dat ze veel zullen gaan afzien en de winter niet zullen overleven.
Preventief dus!

Op dit moment wordt er dan ook niet onnodig geleden en gestorven door grote grazers door koude of voedsel gebrek.
De beesten die er nu rond lopen kunnen tegen een stootje. Sommige herten worden meer dan 20 jaar oud. Het zijn de oudste herten in Nederland!
Dan heb je heel wat winters meegemaakt.
Er hoefde voor de SP daarom ook niet bijgevoerd te worden.
Alle deskundigen zijn het er over eens (en zelfs Britt Dekker) dat nu bijvoeren alleen maar averechts werkt.

Kan het beheer van de Oosvaardersplassen en het welzijn van de grote grazers wellicht nog beter? En kunnen bezoekers en belangstellenden misschien ook nog beter genieten van onze Oostvaardersplassen?
Oh vast!

Er werd 5 jaar geleden al gestart aan een plan om de OVP te verbinden met de Veluwe.
Dat plan is vervolgens door de landelijke politici van VVD en CDA, onder leiding  staatssecretaris Bleeker, de nek om gedraaid.
Aan dat verbindingsplan weer nieuw leven in blazen hebben de grote grazers op dit moment niets. Dat is een kwestie van lange adem.

Daarom is er ook ook een commissie ingericht door de provincie Flevoland.

De commissie van Geel 
Samen met alle belanghebbenden en deskundigen en mensen uit de praktijk onderzoekt deze commissie wat de mogelijkheden daarvoor zijn.

Het basis uitgangspunt bij alle eventuele mogelijkheden is dat de OVP een Natura 2000 gebied is, waar 31 vogelsoorten wettelijk verplicht beschermd worden en voor wie een goed leefmilieu moet worden gecreëerd.

We wachten het advies van die commissie af. Dat komt in maart 2018.
Neem dus tot die tijd niet teveel hooi op je vork !

Bijvoeren vonden wij niet noodzakelijk.

Nu met bijvoeren begonnen is, kan er niet zomaar weer stopgezet worden.
Dan moet er bijgevoerd worden tot er weer voldoende voedsel groeit. 

En de plannen voor een nog betere en mooiere OVP, zowel voor de natuur, als ook voor het welzijn voor de grote grazers en ook voor de bezoekers wachten wij met belangstelling af.

Frans Mulckhuijs
06 53529382

*) https://tvblik.nl/jinek/1-maart-2018

Reactie toevoegen

U bent hier