h

Brede steun voor participatie van burgers en bedrijven, bij energietransitie projecten in Flevoland!

10 juli 2018

Brede steun voor participatie van burgers en bedrijven, bij energietransitie projecten in Flevoland!

De SP heeft een voorstel ingediend om bij alle nieuwe energie projecten in Flevoland te onderzoeken hoe door burgers en bedrijven mee kunnen doen, ofwel geparticipeerd, bij die projecten. 

We zijn er een groot voorstander van, dat iedereen mee kan doen aan deze projecten. Op die manier worden niet alleen de lasten van de energie transitie bij de burgers en het bedrijfsleven neergelegd; maar hebben we er ook de lusten van.
Als we met zijn allen willen dat de vergroening van de energie een succes wordt, dan moeten we ervoor zorgen de rendementen en winsten uit deze projecten niet alleen in de zakken van de energie-reuzen en nieuwe energie-boeren ( die bijvoorbeeld windmolens exploiteren) terecht komen.
De mensen moeten zelf ook merken dat ze er voordeel van hebben. 

Komende jaren zal de energietransitie naar duurzame energie een belangrijk onderwerp op alle politieke agenda’s zijn; en zo ook in Flevoland.
Behalve de windmolens die er al staan in Flevoland en in het IJsselmeer in de buurt van Urk, zullen er nog vele nieuwe windprojecten bijkomen.
En er zijn ook grootse plannen voor Zonnevelden in het landelijke gebied en ook voor projecten op daken van huizen en bedrijven.

Afgelopen week werd in de landelijke politiek de klimaatwet gepresenteerd waarin gesteld wordt dat in 2050 onze CO2 uitstoot nog maar 5 % mag zijn van wat het was in 1995. Om dat te bereiken zal er nog heel veel moeten gebeuren.
Besparingsmaatregelen zijn daarbij natuurlijk de beste bezuiniging, maar om de rest van de benodigde energie duurzaam op te wekken zal er heel veel moeten gebeuren en nieuwe projecten opgestart worden. 
Deze nieuwe projecten geven nu juist de mogelijkheid om burgers en bedrijven te laten meeprofiteren. 
Tot grote tevredenheid werd dit voorstel van de SP over de participatie bij duurzaamheidsprojecten statenbreed gesteund. 

De tekst van het voorstel/motie luidde als volgt.

Constaterende dat:
In het college akkoord en de omgevingsvisie is opgenomen dat Flevolanders en Flevolandse bedrijven moet kunnen participeren bij de Energie transitie

Overwegende dat:
Hieraan bij het regioplan Wind voor Flevoland al invulling is gegeven

Verzoeken het college:
Bij alle voorstellen met betrekking tot energietransitie projecten,een paragraaf op te nemen met een uitwerking van de mogelijkheden voor participatie van burgers en bedrijven.

Frans Mulckhuijse 

Reactie toevoegen

U bent hier