h

Behoud onze ziekenhuizen!

31 oktober 2018

Behoud onze ziekenhuizen!

Foto: SP

Inmiddels is het alom bekend dat de drie IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam failliet verklaard zijn.

Ongelooflijk dat dit kan in Nederland!

Een gevolg van de marktwerking in de zorg. Maar zorg is geen markt!
Al bijna een jaar proberen we, met vele anderen, te komen tot de oprichting van een Nationaal Zorgfonds; een ziektekostenverzekering zonder winstbejag, die voor iedereen betaalbaar is, zonder eigen risico maar wel met een fatsoenlijk zorgpakket.
Het blijkt nu dat dit hoognodig is, omdat met het huidige stelsel teveel mensen de dupe zijn door de hoge kosten voor noodzakelijke zorg.

We kunnen de ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Dronten niet missen en dat willen we op allerlei manieren laten weten aan de ziektekostenverzekeraar en aan de regering.
Daarom hebben we acties gevoerd en staan er nog acties gepland, nl.:

  • Op donderdag 25 en vrijdag 26 oktober heeft de SP uit Flevoland gedemonstreerd voor het ziekenhuis in Lelystad. Onze woordvoerder in de Tweede Kamer, voormalig huisarts Henk van Gerven, was daar ook aanwezig.
    Er was geen vertegenwoordiging van andere politieke partijen!
  • Op maandag 29 oktober heeft het Comité Nationaal Zorgfonds een petitie aangeboden aan bij het hoofdkantoor Zilveren Kruis/Achmea, Dellaertweg 1, 2316 WZ Leiden. Er waren SP-ers vanuit het hele land, de SP was er als enige politieke partij.
  • Woensdag 31 oktober voerde de Tweede Kamer het debat over onze ziekenhuiszorg en het faillisement van genoemde ziekenhuizen. Om het debat te ondersteunen waren hierbij ook weer SP ers uit het hele land gekomen en heeft onze woordvoerder Henk van Gerven duidelijk gepleit voor goede oplossingen voor de ziekenhuizen van de MC Groep en een structureel betere organisatie van de gezondheidszorg.

Nogmaals: Zorg mag geen markt zijn!

  • Op vrijdag 9 november organiseert de SP voor het Nationaal Zorgfonds een avond in de bibliotheek in Lelystad, om informatie uit te wisselen in het kader van “ De tijd is rijp voor een Nationaal Zorgfonds”.
    Op deze avond is iedereen welkom.

We roepen partijgenoten, inwoners van Flevoland, patienten en zeker ook degenen die in de zorg werken op om zich daarbij ook te laten horen.
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Wij vragen iedereen die hart heeft voor deze problemen, om bovenstaande informatie zoveel mogelijk te delen met vrienden, familie, buren, enz. en om een steentje bij te dragen voor het behoud van de nodige ziekenhuiszorg in Flevoland. 

Om de aandacht te vragen voor het Nationaal Zorgfonds en de avond die daarover georganiseerd wordt, moeten de nodige flyers verspreid worden. Wanneer je je steentje bij wilt dragen Kun je dat doorgeven aan Ine de Waal.

Laten we Flevoland zo gezond mogelijk houden!
Als je hieraan iets wilt doen, kun je contact opnemen met Ine de Waal via i.dewaal@flevoland.nl of 06-24267164.

Voor het MC Zuiderzee - met vestigingen in Lelystad, Emmeloord en Dronten - is het 5 voor 12! Zij zijn nog niet gesloten, maar er is nog geen definitieve goede oplossing voor de inwoners en het personeel.

Voldoende reden dus om onze schouders eronder te zetten!
We gaan ervoor!

Teken ook de petitie op onze website!

Foto: SP

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier