h
1 oktober 2009

Ontsluiting OostvaardersWold

SP - amendement ontsluiting OostvaardersWold met steun van alle partijen, uitgezonderd de VVD en PvdA, aangenomen!

Lees verder
1 oktober 2009

Gebiedscoörinator OostvaardersWold

SP en GroenLinks Statenfracties hebben per motie de Staten en het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om voor de invulling van het verdere traject rond de verwerving en uitplaatsing van de percelen en bedrijven in het begrensde deel van het OostvaardersWold een gebiedscoördinator aan te stellen!

Lees verder
1 oktober 2009

Verkoop aandelen provincie in Essent

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben met 24 tegen 14 stemmen vrijspel bij de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf Essent: Ze zijn NUTS!

Lees verder
14 mei 2009

Ze zijn nuts!

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben met 24 tegen 14 stemmen vrijspel bij de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf Essent: Ze zijn NUTS! Tijdens de extra vergadering van de Provinciale Staten van Flevoland van maandagavond 11 mei hebben de collegepartijen VVD, CDA en PvdA met in hun kielzog de SGP het college van Gedeputeerde Staten vrijspel gegeven bij hun voornemen om tot verkoop van de aandelen in Essent over te gaan. Daarmee werd door de volksvertegenwoordigers van deze partijen de oproep van een niet onaanzienlijk deel van de inwoners van Flevoland naast zich neergelegd en bleken aan dovemansoren te zijn gericht.

Lees verder
22 februari 2009

DAAR GAAT HIJ, WEER!!!!!!!!

Op 5 mei 2008 moesten we jullie, helaas, schrijven over een tentoonstelling en snoepreisjes naar Peking:

Lees verder
16 februari 2009

NUON is NUTS

Aanstaande woensdag presenteert NUON de jaarcijfers 2008 aan de aandeelhouders uit Gelderland en Flevoland. Een ideale kans om de aandeelhouders er op te wijzen dat NUON nog altijd een NUTSbedrijf is!

Lees verder
13 februari 2009

SP tegen loonsverhoging

Vandaag werd een aantal statenleden van mijn partij, de SP, onaangenaam verrast door een oproep van uw organisatie aan de leden van de Tweede Kamer om volgende week in te stemmen met een wetsvoorstel om de beloning voor statenleden te verhogen.

Lees verder
12 december 2008

SP Statenfractie Flevoland geeft kerstpakketten aan dak- en thuislozen

Met een knipoog naar de zo gewenste vernieuwing in de Provinciale Staten van Flevoland hebben de Statenleden, burgercommissieleden en collegeleden voor het eerst in deze periode als ‘nieuw‘ initiatief na afloop van de Statenvergadering van donderdag 11 december een kerstpakket met Flevolandse ingrediënten gekregen.

Lees verder
30 oktober 2008

Actiebijeenkomst 'IJsselmeerziekenhuizen moeten blijven!'

IJsselmeerziekenhuizenAanstaande vrijdag organiseert de SP een actiebijeenkomst voor het behoud van de IJsselmeerziekenhuizen. De IJsselmeerziekenhuizen staan op instorten en het is nog maar de vraag of de ziekenhuiszorg in Lelystad en Emmeloord behouden blijven. Of dat de ziekenhuiszorg afgeslankt moet worden. Wat de SP betreft is dat beiden onacceptabel. Onder de aanwezigen is ondere SP-fractievoorzitter Agnes Kant. Voor meer informatie, download de flyer!

Lees verder
5 juli 2008

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

SP Statenfractie Flevoland verwijt de collegepartijen VVD, CDA en PvdA dat zij op basis van achterkamertjespolitiek de discussie over de definitieve invulling van de Groenblauwe zone Oostvaarderswold blokkeert.

Lees verder

Pagina's