Provinciale Statenverkiezingen 2019 SP Flevoland

De kandidatenlijst is klaar nog even geduld en dan kunt u ook de foto en motivatie van de kandidaten zien.

Lijsttrekker: Arie Stuivenberg

6. H. (Herbert) van Ravenzwaaij

7. W.F. (Frans) Mulckhuijse

8. M. (Maike) Muller

9. D. (Denise) van Sluijs

10. A. (Arno) Vermeulen

11. M. (Maaike) Broekhuijsen

12. H.D. (Helga) Noordzee-Tjon-A-Kon

13. I.J. (Sjaak) Louweret

14. J.J.C. (Hans) Everhard

15. P.J. (Pieter-Jan) Niebeek

16. J. (Jan) Peuter

17. W.J. (Wilma) Guldemond

18. K. (Katja) Schmitt

19. G.A. (Amy) Blaauw

20. J.M. (Ans) DeSumma-Kreelekamp

21. O.G.H.J. (Oswald) Roch

22. J. (Hans) Lewis

23. D.N. (Daniel) Stanneveld

24. E.N.J. (Erik) de Waal

25. J.M. (John) van den Heuvel

Aantrekkelijk openbaar vervoer

De provincie draagt zorg voor een zo dicht mogelijk netwerk van betaalbaar Open­baar vervoer, inclusief een goede verbinding met de omliggende provincies. Bij aanbestedingen is de kwaliteit van de dienstverlening leidend.

Leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland

De provincie stelt een fonds ‘Leefbaarheid kleine kernen’ in om de leef kwaliteit en voorzieningen in de kernen op peil te houden. Heeft oog voor een vitaal platteland, waar – naast de agrarische sector – de bewoners en de kernen centraal staan.

Stimuleren klein ondernemerschap

Kleine ondernemers, waaronder de ZZP-ers, worden door de provincie gestimuleerd en ondersteund, zodat ook in de buurten en kernen voldoende voorzieningen blijven.

Ruim baan voor het Midden- en Kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de banenmotor van Flevoland – en wordt binnen de mogelijkheden van de provincie - gefaciliteerd, gestimuleerd en ondersteund. De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) heeft daarbij de taak van aanjager, coördinator en uitvoerder.

Versterking van de onderwijsmogelijkheden

De provincie maakt zich sterk voor de verdere uitbreiding van de onderwijs mogelijk­heden, voor zowel jongeren als volwassenen. Heeft daarbij oog voor een goede aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven in Flevoland.

Bescherming milieu, natuur en landschap

De zorg voor het milieu, natuur en landschap staat nadrukkelijk hoog in het vaandel van de provincie. Milieu, natuur en landschap worden niet aan commerciële korte­termijn­belangen opgeofferd en dragen bij aan het welzijn van de Flevolanders.

Schone energie bevorderen en verspilling tegengaan

De provincie stimuleert de verdere ontwikkeling en het gebruik van alle vormen van duurzame energie. Verspilling wordt met aansprekende voorlichting tegengegaan.

Geen boring naar Schaliegas en opslag kernafval in de ondergrond

Zolang de gezondheidsrisico’s, gevaren voor het milieu, de veiligheid van onder­grond en grondwater niet zijn gewaarborgd, verleend de provincie geen  medewer­king aan boringen naar Schaliegas en de opslag van kernafval in de ondergrond.

Bestuur dichter bij de mensen

De kloof tussen de inwoners van Flevoland en het bestuur wordt verkleind en de inwoners worden serieus genomen door niet alleen in het provinciehuis te vergaderen, maar bij belangrijke onderwerpen naar hen toe te gaan.

Opcenten wegenbelasting afschaffen

De opcenten op de wegenbelasting, als bron van inkomsten van de provincie, worden afgeschaft. Ze zijn onrechtvaardig! Bij goede afspraken met het Rijk niet nodig! 

Inhoudsopgave:

Deze afdeling heeft nog geen verkiezingsprogramma online gezet.

Doe mee

Meld je aan

Terug naar boven