h

Jeugdzorg

1 september 2010

Onaanvaardbare risico’s in particuliere jeugdzorginstellingen

De SP Statenfractie van Flevoland maakt zich, naar aanleiding van indringende waarschuwingen van de Inspectie Jeugdzorg en een oproep van de minister voor Jeugd en Gezin, zorgen over de aanhoudende meldingen van onaanvaardbare risico’s waaraan jongeren bij plaatsing in particuliere jeugdzorg-instellingen worden blootgesteld.

Lees verder
4 januari 2008

Stop de bureaucratie in de Jeugdzorg

De grote vloek van de jeugdzorg is de bureaucratie. Daar zijn de meeste betrokkenen het wel over eens. Toch wordt er in de provinciale beleidsteksten nauwelijks aandacht aan besteed. Oplossingen blijven dan ook achterwege.
SP roept Jeugdzorgmedewerkers op ideeën om bureaucratie aan te pakken te melden.

Lees verder
10 april 2007

Onderzoek naar problemen in de jeugdzorg

Onderzoek naar JeugdzorgOp dit moment bereiken de SP berichten van bezorgde ouders en jeugdzorg instellingen dat het (weer) de verkeerde kant opgaat met de wachtlijsten en de kwaliteit van de zorg. In 2006 zijn, volgens het college van Gedeputeerde Staten de wachtlijsten opgelost.
Dit kon alleen maar dankzij een extra financiële inspanning van het ministerie van VWS, maar dit extraatje is er dit jaar niet meer.

Lees verder

U bent hier