h

Standpunten

K (1) P (1) W (1)

Kunst helpt je te reflecteren op jezelf en de maatschappij, in het heden en het verleden. Schilderijen, foto’s, beelden, boeken, muziek en (dans)theater laat je een gebeurtenis beleven en voelen. Het leert je een andere kant zien en ervaren hoe het voor een ander is. Door kunst kijk je door de ogen van een ander naar jezelf. Daardoor bekijk je jezelf ook met andere ogen. Het maakt dat je jezelf durft te veranderen ten goede. Dat maakt Kunst en cultuur belangrijk in alle tijden.

 

De provincie zorgt voor de provinciale wegen netwerk en is medeverantwoordelijk voor de infrastructuur van het elektrisch netwerk (voorwaarde scheppend voor de mogelijkheden om leidingen en kabels aan te leggen); transformatorhuisjes plaatsen en ruimte te maken voor nieuwe onderstations bijvoorbeeld.

Het plaatsen van laadpalen vinden we meer en taak voor de gemeentes en marktpartijen

Tenslotte beheert de provincie ook geen tankstations.

Toen de wolf nog voorkwam in onze contreien, bestond Flevoland nog niet.

Na door de mens in Nederland uitgeroeid te zijn, lijkt de wolf weer terug te keren en zich in opnieuw permanent te vestigen. Er moet voor de wolf ook ruimte zijn in Flevoland.

Zeker in de Oostvaardersplassen zou de wolf een heel gunstig effect kunnen hebbenop de populatie van grote grazers. Dan zouden daar ook veel minder van afgeschoten hoeven te worden.

U bent hier