h

'Klimaatsubsidies niet naar Tesla-rijders'

1 maart 2023

'Klimaatsubsidies niet naar Tesla-rijders'

Foto: SP

Het geld dat de provincie Flevoland van het Rijk krijgt voor de uitvoering van klimaatbeleid mag niet in de zakken van externe marktpartijen en adviesbureaus verdwijnen. Dat zegt SP-lijsttrekker John Cocu. De provincie gaat tot 2025 ruim 2,4 miljoen ontvangen. Maar ook steden als Almere en Lelystad krijgen forse bedragen van respectievelijk 9 en 4 miljoen van het Rijk.

Het Rijk schrijft voor dat dit geld vooral is bedoeld voor personeelslasten en maar voor 10 procent mag worden gebruikt voor overige kosten, zoals voorlichting en informatie. SP’er  Cocu vindt dat daar een nieuwe norm bij moeten komen. Namelijk dat van het geld maar maximaal 10 procent naar externe partijen mag gaan. De SP gaat daartoe een voorstel indienen.

Nu al zie je dat er bij de provincie en gemeenten een personeelstekort is. Dat gat moet volgens Cocu niet worden gedicht door marktpartijen die veel geld verdienen aan de energietransitie. Overal duiken bedrijfjes en bureautjes op die onder het motto “klimaat, duurzaam en groen” in de rij staan om belastinggeld in ontvangst te nemen. Zo is de winst niet voor het klimaat en de samenleving, maar voor het ondernemersklimaat.
“Provincie en gemeenten doen er goed aan zelf mensen op te leiden en in dienst te houden. Zo blijft geld en kennis bij de overheid. Dat is beter dan in de zakken van Tesla-rijders die meestal zelf afkomstig zijn uit een heel goed milieu,” aldus Cocu.

Cocu wijst er op dat de zogenaamde “klimaatbedrijfjes” vrijwel altijd kiezen voor de makkelijke weg. Het is nu eenmaal eenvoudiger om een warmtepomp te plaatsen in een villa dan een complex sociale huurwoningen energiezuinig te maken. Dat laatste zou juist voorrang moeten hebben. De SP wijst er op dat de hele klimaattransitie is gebaseerd op het zogenaamde “trickle-down” principe. Uitgangspunt daarbij is dat als er maar genoeg geïnvesteerd wordt in de mensen met geld, er vanzelf wat overblijft voor de lagere inkomensgroepen. Dat moet volgens de SP precies andersom zijn. Juist investeren in het energiezuinig maken van sociale huurwoningen en oudere koopwoningen rendeert het meest voor het klimaat en milieu. Er wonen immers meer mensen in doorsnee huur- en koopwoningen dan in luxe penthouses.

De provincie vergadert in de nieuwe samenstelling op 19 april over de Rijkssubsidie. Dan komt ook het voorstel van de SP aan de orde.

U bent hier