h

SP FLEVOLAND: MAAK OV RENDABEL & BETER BEREIKBAAR VOOR REIZIGERS

29 april 2021

SP FLEVOLAND: MAAK OV RENDABEL & BETER BEREIKBAAR VOOR REIZIGERS

 

28 april 2021: bespreking van het concept Pakket van Eisen voor het OV  IJssel-Vecht in de Provinciale Staten van Flevoland. Vorig jaar bleek Keolis fraude te hebben gepleegd. Daarom moest de aanbesteding van het openbaar vervoer opnieuw. Dit gaf ons de kans om een aantal wensen kenbaar te maken. In nauw overleg met SP-statenlid in Overijssel hebben we een drietal amendementen ingediend. De twee belangrijkste hebben het gehaald:

  • De gedeputeerden in Flevoland en in Overijssel moeten nu opnemen dat bewoners en reizigers beter betrokken worden bij een verandering of opheffing van een buslijn. Het gaat tenslotte niet om de winsten. Het gaat om het vervoer per bus goed bereikbaar te houden voor degenen die ervan afhankelijk zijn.
  • De gedeputeerde in Flevoland dient mee te nemen dat wij niet willen dat een betaalde chauffeur wordt ingeruild door een vrijwilliger bij het herindelen en/of opheffen van een buslijn. In principe zou iedere chauffeur een betaalde chauffeur moeten zijn. Dat betekent niet dat we tegen vrijwilligers zijn. Deze kunnen absoluut iets toevoegen om een dienst aan te kunnen bieden die wat anders onmogelijk is. Een betaalde kracht mag nooit één op één ingeruild worden voor een vrijwilliger. Dat is broodroof en daar werken we niet aan mee.

Definitief Plan van Aanpak (PvE)

Bovengenoemde amendementen zullen in de definitieve versie van het PvE worden opgenomen tenzij dit goed onderbouwd en gemotiveerd wordt weerlegt. Daarmee weten bedrijven waaraan ze moeten voldoen om zich te kunnen inschrijven op deze aanbesteding middels een tender. Gezien de perikelen rond dit onderwerp gaat de voorkeur ernaar uit om de doorlooptijd van deze aanbesteding zo kort mogelijk te houden. Uiteindelijk is het de bedoeling om met de nieuwe partij voor 10 of zelfs 13 jaar een contract aan te gaan.

Reactie toevoegen

U bent hier