h

Stop NU met varend ontgassen!

12 mei 2022

Stop NU met varend ontgassen!

Al jaren is de SP bezig om het varend lozen van giftige stoffen te laten verbieden. Eind december 2019 is het voorstel om dit per juli 2020 verboden te maken in de Tweede kamer aangenomen. Tot nu toe is het nog niet gekomen tot een internationaal verbod op varend ontgassen.

Provinciaal verbod varend ontgassen

In 2017 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland varend ontgassen van benzeen houdende stoffen verboden. Het wachten is op het internationale verbod. Zoals het er nu uitziet zal de Europese wetgeving op zijn vroegst in 2024 het verbod op ongecontroleerd ontgassen van benzeen houdende stoffen in Europa opnemen.

Zeer zorgwekkende Stoffen: ZZS

Het provinciale besluit om binnen de provincies te stoppen met varend ontgassen, gaat niet over alle zeer zorgwekkende stoffen. De oproep om een convenant varend ontgassen op internationaal niveau te sluiten gaat om een uitbreiding van regio (van provinciaal naar internationaal) en om een uitbreiding van welke gassen onder de verboden moet vallen.

Position paper IPO Varend Ontgassen

Is 11 mei 2022 aangeboden aan minister Harbers van Infrastructuur & Waterstaat. Als SP steunen we van harte dit spoeddocument. We hebben destijds bewezen dat varend ontgassen vaak plaatsvindt en dat het slecht is voor gezondheid en milieu. We kunnen niet meer wachten op andere landen om hierover een besluit te nemen. In verhouding tot andere europese landen wordt er in Nederland veel via scheepvaart vervoerd. Binnen Nederland zijn de genoemde provincies onevenredig belast door het varend ontgassen. We kunnen niet anders dan nu direct maatregelen te nemen. Helemaal omdat een veiligere en schonere manier van ontgassen voorhanden is.

Doel:

Concrete afspraken

om zo snel mogelijk te stoppen met ontgassen

in Nederland

Reactie toevoegen

U bent hier