h

SP: Ruimte, Natuur en Duurzaamheid Flevoland

20 juni 2022

SP: Ruimte, Natuur en Duurzaamheid Flevoland

Foto: TekstCollectief / Aangeleverd

Fractievoorzitter Frans Mulckhuijse van de SP woonde de ontmoeting met het thema “Hoe geven we invulling aan ‘bodem en water als sturend principe?’ bij in zijn hoedanigheid als een van de voorzitters van de Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid. Hij werd geflankeerd door Maike Muller, Statenlid van de SP.

 

Deze bijeenkomst vond plaats op 1 juni 2022 tussen de leden van de Algemene Vergadering en Provinciale Staten. De uitnodiging kwam van de Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. De bespreking vond niet alleen tussen vier muren plaats. Alle genodigden deden mee aan een excursie. Zo kon men ter plekke zien waar in theorie besluiten over moe(s)ten worden gemaakt. Er werd gefietst! Geheel in moderne stijl werden de deelnemers voorzien van een elektrische fiets en op pad gestuurd, onze mooie provincie in. Op diverse plekken werden we bijgepraat over de situatie.

In Het Bultpark ondervond het gezelschap bijvoorbeeld hoe het toekennen van doelen is gegaan en wat dat in de praktijk betekent. Hier is het medegebruik een belangrijke doelafweging geweest en laat zien hoe Het Bultpark (een stedelijk water in Lelystad) een mooi voorbeeld is van omgevingsgericht maaibeleid.

Na de fietstrip met informatie was er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen rondom het thema.

 

Doelen op lange- en korte termijn

Het is belangrijk om doelstellingen te hebben op lange- en korte termijn. Acties op korte termijn zijn belangrijk om doelen op lange termijn te halen.
Doelstellingen om over te discussiëren op deze dag waren:

  • Gezamenlijke oogst traject Doelen Overig Water (DOW)
  • Bultpark: Integrale waterdoelen & omgevingsgericht maaibeleid
  • Zuigerplas: herstelmaatregelen. Nodig om het te voedselrijke water (door meststoffen) schoner te maken door IJselmeerwater toe te voegen.

Rondetafelbijeenkomst: 100.000 woningen?

De Nationale Woon- en bouwagenda van maart 2022 geeft aan dat er honderdduizend woningen gebouwd moeten worden in Flevoland. Ook moet de landbouw hervormd worden naar duurzamere varianten. Tegelijkertijd verandert de bodem. Soms is deze te nat, te droog of te zout geworden of verzakt.  Toch moeten de doelen behaald worden met inachtneming dat “water en bodem sturend moeten worden bij ruimtelijke planvorming.”  Dat dit schuurt moge duidelijk zijn.

Uit betrouwbare bron kan ik u ook vertellen dat de nieuwe fietszadels ook schuurden, maar er werd genoten van de vliegende start die een elektrische fiets ook geeft!

 

Langdurig en effectief samenwerken

In 2018 is onze samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen. Destijds ging het met name over de klimaatadaptie van Flevoland, het bodemdalingsgebied in Zuid West Emmeloord en onze regionale waterkering Knardijk. Daaruit volgt nu bijvoorbeeld de discussie over de versterking van de IJsselmeerdijk. We hebben elkaar gevonden in dezelfde manier van denken die aansluit op de geest van de nieuwe omgevingswet die ook invulling geeft aan de één overheidsgedachte. Een uitdaging die we graag aangaan!

We zien graag uit naar het verder verstevigen van de bestaande goede samenwerking. Van belang daarbij is samen de doelen van onze nieuwe opgaves te halen. 

 

15 maart 2023: verkiezingen

Zowel voor het Waterschap als voor de Provincies! Die gelijktijdigheid geeft ook aan dat we samen veel optrekken, uitdagingen aangaan, doelen formuleren.

Daar willen we in 2023 een vliegende doorstart in maken. Het liefst met dezelfde mensen omdat deze alle ins en outs kennen van ieder dossier, voorstel en onderbouwing van plannen op langere termijn.

 

Reactie toevoegen

U bent hier