h

Energiebijdrage voor verenigingen, organisaties en bedrijfjes

18 november 2022

Energiebijdrage voor verenigingen, organisaties en bedrijfjes

De Provincie reserveert anderhalf miljoen voor verenigingen, organisaties en MKB-bedrijven in Flevoland die door de hoge energieprijzen in de problemen komen. De motie, ingediend op initiatief van de SP, is aangenomen.

Landelijk en door gemeenten wordt er al veel gedaan voor energiearmoede voor individuele huishoudens. Verenigingen, stichtingen en kleinere bedrijven vallen op dit moment vaak buiten alle regeltjes. 

Het zijn niet alleen de lokale supermarkt, of bakker die de energierekening niet meer kunnen betalen. Maar ook (zang)verenigingen en stichtingen komen in de problemen door de hoge energierekening.  

We beseffen heel goed dat het probleem vooral door landelijke maatregelen moet worden opgelost. Voor acute hoge energie- nood moet er een oplossing zijn. Dit bedrag kan dit oplossen of verlichten. 

Is ondersteuning in de kosten van energie betaalbaar? 

Op de begroting van de provincie is zoveel geld over dat dit verantwoord is. Over twee maanden rapporteert het provinciebestuur hoe het er mee staat en of er mogelijk meer geld nodig is.

U bent hier