h
28 september 2011

Tijdelijke vervanging Statenlid Flevoland

De afgelopen periode heeft het SP Statenlid, Herbert van Ravenzwaaij, zich vanwege gezondheidsproblemen moeten verontschuldigen voor zijn afwezigheid bij de vergaderingen van de Provinciale Staten van Flevoland en de voorbereidingen hierop.

Lees verder
9 september 2011

Sterke twijfels bij SP Flevoland: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de Jeugdzorg wel aan?"

Een drietal rondetafelgesprekken met de meest betrokkenen in de zwaardere Jeugdzorg, waaronder: cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordigers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de GGD-Flevoland, heeft bij de woordvoerster Jeugdzorg van de SP Statenfractie Flevoland, Symaiah Verbeek, sterke twijfels opgeroepen: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de overdracht van de zwaardere Jeugdzorg wel aan?".

Lees verder
15 juli 2011

SP Statenfractie Flevoland rond gesprekken Jeugdzorg af!

De afgelopen periode heeft de SP Statenfractie op initiatief van haar woordvoerster, Symaiah Verbeek, een drietal rondetafelgesprekken gehouden met de meest belanghebbenden in de jeugdzorg in Flevoland, zoals de cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordgers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg Flevoland en de GGD-Flevoland.

Lees verder
30 juni 2011

Coalitieakkoord Flevoland in beton gegoten ?

De weinig toeschietelijke houding van de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA/CU is woensdag 29 juni jl. voor Arie Stuivenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie, aanleiding geweest om tijdens de besluitvormingsronde van Provinciale Staten (PS) zich bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 af te vragen of het coalitieakkoord wellicht toch in beton gegoten is.

Lees verder
30 juni 2011

Statenfracties Flevoland maken geen halszaak van solide basis begroting !

Zonder de steun van de SP Statenfractie heeft de meerderheid van de Statenfracties, ter voorbereiding van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015, woensdag 29 juni jl. de eerste Kadernota 2012-2015 van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS), bestaande uit VVD, PvdA en CDA/CU, vastgesteld.

Lees verder
30 juni 2011

Kaders voor het 'in control' brengen provinciale organisatie afgewezen !

Een wijzigingsvoorstel van de SP Statenfractie op de Kadernota 2012-2015 om het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) over het op orde brengen van de interne organisatie van de provincie niet door te laten lopen tot en met 2015, maar dit in 3 jaar af te ronden kon woensdag 29 juni jl. niet op een meerderheid van de Statenfracties rekenen.

Lees verder
12 mei 2011

Flevoland neemt stellingname tegen salarisverhoging Nuon topman van SP over!

Bij brief van 4 mei jl. heeft SP Tweede Kamerlid, Paulus Jansen, de leden van Provinciale Staten en de aandeelhouders van Nuon opgeroepen om tegen de exorbitante verhoging van het salaris van de topman van Nuon te stemmen.

Lees verder
1 mei 2011

Motie SP en PVV terugdringen aantal dienstauto's verworpen!

In een gezamenlijke motie vreemd aan de orde van de dag hebben de SP en PVV fractie de Staten woensdagavond 27 april jl. opgeroepen om het college van Gedeputeerde Staten het aantal dienstauto's van 4 naar 2 terug te laten brengen.

Lees verder
1 mei 2011

Collegepartijen nemen afstand van het financiële beleid van de huidige coalitie!

Tijdens de behandeling van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 in de Statenvergadering van 27 april jl. viel het de SP Statenfractie op dat, zowel de VVD, het CDA, als de PvdA, in grote lijnen afstand namen van het financiële beleid van het huidige college.

Lees verder
1 mei 2011

Behandeling 'Regeling burger- en militaire luchthavens' aangehouden tot 18 mei a.s.

Tijdens de behandeling van de 'Regeling burger- en militaire luchthavens' in de opinieronde van 27 april jl. bleek dat de bezwaren van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) tegen de afstand van de beschermingszone rond de woon- en natuurgebieden van 500 meter geen beweging in het standpunt van de gedeputeerde kon brengen. Hierdoor moest de regeling van de lijst van hamerstukken worden gehaald en komt deze op 18 mei a.s. opnieuw in de besluitvormingsronde aan de orde.

Lees verder

Pagina's