h
30 mei 2008

SP Statenfractie in conflict met PvdA Flevoland

PvdA in Flevoland verwijt SP Statenfractie gebrek aan collegiale inbreng bij commissievergaderingen! Kritische kanttekeningen van de SP Statenfractie richting de minder op de provincie gerichte houding van de gemeente Almere schieten de PvdA Flevoland geheel in het verkeerde keelgat.

Lees verder
30 mei 2008

SP houdt motie over verkoop aandelen van de provincie in Essent en Nuon aan!

Omdat het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland in de Jaarstukken 2007 heeft aangegeven dat zij het voornemen heeft om te onderzoeken of op termijn de aandelen van de provincie in de energiebedrijven Essent en Nuon verkocht kunnen worden, heeft de SP Statenfractie bij de Algemene Beschouwingen het college van GS in een motie opgeroepen hier geen invulling aan te geven.

Lees verder
30 mei 2008

PvdA in Flevoland weigert steun aan arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten

SP Statenfractie Flevoland verwijt de PvdA een wel heel volgzame houding ten opzichte van het college van GS te hebben.

Lees verder
30 mei 2008

Dubbele agenda collegepartijen nekt Natuur en Milieu Flevoland (NMF)

SP Statenfractie Flevoland verwijt de collegepartijen VVD, CDA en PvdA dat zij op basis van een dubbele agenda het werk van de federatie Natuur en Milieu Flevoland drastisch inperken.

Lees verder
17 mei 2008

SP Ledendag in onze mooie provincie!

Dit jaar zowat bij ons om de hoek: SP ledendag 18 mei 2008 in Walibi World, Biddinghuizen. Alle SP'ers en hun familie en bekenden zijn uitgenodigd om 'SPELEN 08' mee te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang. Gisteren is begonnen met de bouw van het grote podium op het Alpha-terrein naast Walibi World. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de aankleding voor de ledendag van de SP, waar bijna 10.000 mensen worden verwacht voor een dag vol politiek en vooral plezier.

Lees verder
5 mei 2008

Willen we naar de Olympische Spelen in 2028?

Door Herbert van Ravenzwaaij

Lees verder
22 februari 2008

Statenleden SP willen geen hogere vergoeding

De fracties van de SP in de Provinciale Staten verwerpen de oproep van directeur Beukema van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) om de vergoedingen voor Statenleden met 30% te verhogen. Dit laten zij hem vandaag weten in een open brief. “Als leraren worden ondergewaardeerd, politiemensen bijbaantjes moeten nemen en thuiszorgers voor steeds minder moeten gaan werken, is het onacceptabel dat Statenleden voor zichzelf 30% meer vragen,” stelt het Zuid-Hollandse SP-Statenlid Bart Vermeulen.

Lees verder
27 januari 2008

Zorgen bij SP over de opkomsttijden van de brandweer in Flevoland

SP Statenfractie Flevoland vraagt opheldering van het provinciebestuur over het feit dat de brandweer in het noorden en oosten van de provincie vaak te laat ter plaatse is.

Lees verder
4 januari 2008

Stop de bureaucratie in de Jeugdzorg

De grote vloek van de jeugdzorg is de bureaucratie. Daar zijn de meeste betrokkenen het wel over eens. Toch wordt er in de provinciale beleidsteksten nauwelijks aandacht aan besteed. Oplossingen blijven dan ook achterwege.
SP roept Jeugdzorgmedewerkers op ideeën om bureaucratie aan te pakken te melden.

Lees verder
29 november 2007

Kabinet laat Noorden zitten, SP blijft pleiten voor Zuiderzeelijn

"Een unieke kans om de Randstad uit te breiden wordt gemist en het Noorden wordt afgescheept met een afkoopplan waar men niet op zit te wachten." Dat is de conclusie van SP-Kamerlid Emile Roemer nu kabinet en coalitiepartijen afzien van de Zuiderzeelijn. Minister Eurlings torpedeerde het plan voor een hoogwaardige spoorlijn tussen de Randstad en het Noorden.

Lees verder

Pagina's