h
14 april 2006

Nieuws vanuit de statenfractie: Kandidaten gevraagd voor de Provinciale Staten

De gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 zijn nog maar net met ongekend fraai resultaat verlopen voor de afdeling Lelystad van onze partij, of we richten het vizier alweer op de verkiezingen van maart 2007 voor de Provinciale Staten (PS) van Flevoland. En dat doen we natuurlijk met meer dan goede moed, want de successen voor de gemeenteraad kunnen en moeten volgend jaar in PS worden voortgezet.

Lees verder
28 maart 2006

Gratis openbaar vervoer is geen luchtkasteel, het bestaat echt!

Telkens als er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, is Daniël Lambrechts een van de weinige Vlamingen die dat snel merkt.
Politici bellen de mobiliteitsambtenaar uit Hasselt om te weten te komen hoe het nu precies zit met het gratis openbaarvervoer in de hofstad van Belgisch Limburg. "Zeker honderd Nederlandse gemeentes en provinciebestuurders zijn hier de laatste jaren geweest", verteld Lambrechts op zijn werkkamer."Ok uit Zweden, Noorwegen en Groot-Brittannië komen ze aankloppen. Toch heeft ons initiatief over de grens nooit navolg gekregen”. En dat is jammer, want aandacht trekken met gratis openbaarvervoer in je verkiezingsprogramma is alleen zinvol als je het daarna ook echt invoert. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. In Hasselt, waar de bussen sinds 1997 gratis zijn, blijken de inwoners er erg op gesteld te zijn.

Lees verder
28 maart 2006

Proef gratis openbaarvervoer in Flevoland

Provincie Flevoland start in september van dit jaar met een proef van gratis openbaar vervoer. Gedurende een bepaalde periode hoeven reizigers op enkele lijnen tijdens de daluren niet betalen. De details van de proef worden de komende maanden in samenwerking met belangenorganisaties en Connexxion uitgewerkt. Dan worden de kosten van het experiment duidelijk en wordt bekend om welke lijnen gratis worden aangeboden.

Lees verder
26 oktober 2005

Vliegveld Lelystad: Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

Toen ik als lijsttrekker van de SP voor de provinciale verkiezingen van 2003 in concept de tekst over het vliegveld voor het verkiezingsprogramma opstelde, ging ik daarbij uit van ons toen geldende landelijke standpunt dat de regionale vliegvelden op termijn zouden kunnen verdwijnen. Bij de Algemene Ledenvergadering over deze concepttekst werd ik democratisch teruggefloten door leden, die wezen op het belang van de werkgelegenheid naast dat van milieu en leefbaarheid. Tenslotte is Schiphol, zo kreeg ik te horen, met 3.300 werknemers uit Flevoland de grootste banenleverancier van onze provincie.

Lees verder
9 oktober 2005

Bericht uit de Statenfractie

Op 26 september jl. hebben mijn Almeerse fractiegenoot Nuh Demirbilek en ik een bezoek gebracht aan de Eerste Kamerfractie van de SP in Den Haag. Daarbij hebben we het schitterende historische gebouw bezichtigd waarin onze Senaat zetelt en tevens o.l.v. onze senatoren Tini Kox en Ronald van Raak over verscheidene onderwerpen gediscussieerd met een twintigtal statencollega’s uit heel het land. Een nuttig en interessant dagje, waarbij onze contacten weer wat zijn verbreed.

Lees verder
4 augustus 2005

Bericht uit de Statenfractie

Op 21 juni 2005 hebben Gedeputeerde Staten (het dagelijkse bestuur van de provincie) vastgesteld de Hoofdlijnennota die in november 2006 moet uitmonden in het Omgevingsplan Flevoland voor de periode 2007-2013. Dit is populair betiteld vooral een soort werkplan voor de ruimtelijke invulling van Flevoland. Heel belangrijk dus. Eerlijk gezegd partijgenoten, word ik er niet vrolijk van.

Lees verder
19 juli 2005

De HOOFDLIJNENNOTA VOOR HET OMGEVINGSPLAN FLEVOLAND 2006 (concept d.d. 22 juni 2005)

Sinds het jaar 2000 is wettelijk voorgeschreven dat de provincies elke zes jaar een Structuurplan moeten maken voor in het bijzonder de ruimtelijke plannen in hun gebied.
De sociale en culturele componenten komen daarbij ook volwaardig aan bod.

Lees verder
8 juli 2005

Bericht uit de Statenfractie

De laatste commissieweek voor de zomer zit er weer op.

In de Commissie Samenleving die ik als vervanger van fractiegenoot Nuh bijwoonde, is de beleidsnotitie voor dak- en thuislozen aan de orde geweest. Hierbij is geconstateerd dat de gemeente Almere tot nu toe weinig heeft gemaakt van haar voortrekkersrol als centrumgemeente. Hoewel de provincie 'slechts' een stimulerende rol heeft, wil zij gelukkig actiever worden op dit sociaal belangrijke terrein. Dit jaar is € 100.000 beschikbaar (motie PvdA-SP van vorig jaar) en voor de jaren vanaf 2006 structureel € 50.000 op jaarbasis.

Lees verder
8 juli 2005

Terugblik vanuit de statencommissieweek en de statenvergadering van juli 2005

De laatste commissieweek voor de zomer zit er weer op.
In de Commissie Samenleving die ik als vervanger van fractiegenoot Nuh bijwoonde, is de beleidsnotitie voor dak- en thuislozen aan de orde geweest. Hierbij is geconstateerd dat de gemeente Almere tot nu toe weinig heeft gemaakt van haar voortrekkersrol als centrumgemeente. Hoewel de provincie 'slechts' een stimulerende rol heeft, wil zij gelukkig actiever worden op dit sociaal belangrijke terrein. Dit jaar is € 100.000 beschikbaar (motie PvdA-SP van vorig jaar) en voor de jaren vanaf 2006 structureel € 50.000 op jaarbasis. Voor het besteden van die € 100.000 worden projecten gezocht die de doelgroep rechtstreeks ten goede komen. De provincie is al in gesprek met Almere.

Lees verder
1 juli 2005

Bericht vanuit de Statenfractie

De provinciale politiek is hard op weg naar het zomerreces, zegmaar de grote vakantie. In de week van 4 tot en met 8 juli is het nog even spitsuur voor de kleinere fracties zoals (nu nog) de SP en daarna laten we het provinciehuis tot medio september links liggen.

Lees verder

Pagina's