h
11 november 2015

Mondelinge vragen Jeugdzorg

Foto: SP

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2016 heeft de SP fractie bij monde van woordvoerder Samenleving, Symaiah Verbeek, gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen betreffende Jeugdzorg

Lees verder
18 oktober 2015

Grote Grazers

Afgelopen week is in de Tweede Kamer een motie aangenomen over de Grote Grazers in de Oostvaardersplassen. De oproep aan de staatssecretaris om het beheer van de Grote Grazers onder te brengen bij de Provincie. Deze heeft namelijk ook het beheer van de Oostvaardersplassen. De minister heeft toegezegd de motie uit te gaan voeren.

Lees verder
9 oktober 2015

Belang van bomen voorop tijdens voorleesactie

Foto: SP

Gedeputeerde Arie Stuivenberg stelde, vrijdag 9 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid tot zijn opluchting vast dat alle leerlingen uit groep 6 van pcbs De Buitenburcht in Almere graag in bomen klimmen. Sommigen beweerden dit zelfs nog liever te doen dan een spelletje spelen op een tablet.

Lees verder
24 september 2015

Geen podium voor PVV

Voor de Statenvergadering van 23 september heeft de PVV een interpellatiedebat aangevraagd over 'gelukszoekers'. Hiermee wil de PVV de grenzen van Flevoland sluiten voor mensen die zijn gevlucht voor hun leven.

Lees verder
27 mei 2015

SP Flevoland stemt tegen motie 50Plus

Bij de behandeling van de jaarstukken 2014 heeft de Statenfractie van de Socialistische Partij tegen de motie van 50Plus gestemd. Het doel van de motie is het beschikbaar stellen van financiële middelen om ontslagen in de huishoudelijke zorg te voorkomen.  

Lees verder
20 mei 2015

SPeerpunten in het coalitieakkoord

Een prachtige verkiezingsuitslag en het advies van de informateur om de onderhandelingen te beginnen met de SP, is voor SP Flevoland een volledig nieuwe uitdaging. Voor de SP staat voorop dat deelname aan het college uitsluitend mogelijk is als het resultaat er voor de SP toe doet. Het SP verkiezingsprogramma is tijdens de onderhandelingen iedere keer ter tafel gekomen waarbij de 10 SPeerpunten nadrukkelijk ter sprake zijn gekomen.

Lees verder
20 mei 2015

SP in college provincie Flevoland

Foto: SP

Een bijzonder moment, voor het eerst in de Flevolandse geschiedenis neemt de Socialistische Partij deel aan de coalitie en maakt daarmee deel uit van het dagelijks bestuur. Arie Stuivenberg is op 20 mei 2015 benoemd als eerste Flevolandse SP gedeputeerde.

Lees verder
20 mei 2015

Presentatie coalitieakkoord aan PS

Geachte aanwezigen, beste mensen,

Lees verder
12 mei 2015

Regioconferentie stemt unaniem voor coalitiedeelname

 Binnen de Socialistische partij is het een goed gebruik om transparant naar de leden te functioneren, dit geldt ook voor deelname in de coalitie, het coalitieakkoord en de kandidaat gedeputeerde Arie Stuivenberg. Hiervoor heeft de SP een bijzondere regioconferentie gehouden waarbij een afvaardiging vanuit alle SP afdelingen binnen Flevoland zich heeft kunnen uitspreken. De 18 afgevaardigden die alle Flevolandse SP leden vertegenwoordigen hebben zich unaniem uitgesproken voor deelname aan de coalitie zoals dat op 13 mei openbaar is geworden.

Lees verder
11 april 2015

SP Flevoland volwaardige partner bij collegeonderhandelingen

Afgelopen woensdag heeft de informateur, Tanja Klip-Martin, in haar advies aangegeven dat de SP als een volwaardige partner wordt gezien om het verdere traject van de onderhandelingen mee in te gaan. Daarmee doet de informateur recht aan de uitslag van de verkiezingen, waarbij de SP als enige partij met 2 zetels is toegenomen. In haar advies kwam zij uit op een samenwerking tussen VVD, CDA, SP en D66.

Lees verder

Pagina's