h
12 mei 2015

Regioconferentie stemt unaniem voor coalitiedeelname

 Binnen de Socialistische partij is het een goed gebruik om transparant naar de leden te functioneren, dit geldt ook voor deelname in de coalitie, het coalitieakkoord en de kandidaat gedeputeerde Arie Stuivenberg. Hiervoor heeft de SP een bijzondere regioconferentie gehouden waarbij een afvaardiging vanuit alle SP afdelingen binnen Flevoland zich heeft kunnen uitspreken. De 18 afgevaardigden die alle Flevolandse SP leden vertegenwoordigen hebben zich unaniem uitgesproken voor deelname aan de coalitie zoals dat op 13 mei openbaar is geworden.

Lees verder
11 april 2015

SP Flevoland volwaardige partner bij collegeonderhandelingen

Afgelopen woensdag heeft de informateur, Tanja Klip-Martin, in haar advies aangegeven dat de SP als een volwaardige partner wordt gezien om het verdere traject van de onderhandelingen mee in te gaan. Daarmee doet de informateur recht aan de uitslag van de verkiezingen, waarbij de SP als enige partij met 2 zetels is toegenomen. In haar advies kwam zij uit op een samenwerking tussen VVD, CDA, SP en D66.

Lees verder
7 april 2015

MELDPUNT MINDER REGELS IN FLEVOLAND

De SP Statenfractie vindt dat de afstand tussen de inwoners en de provincie nog steeds te groot is. Om deze afstand te verkleinen opent de SP op haar website de mogelijkheid voor de inwoners om klachten over de provinciale regels en verordeningen, die als tegenstrijdig of onnodig worden ervaren, via een reactiemogelijkheid te vermelden.

Lees verder
7 april 2015

SP stelt subsidieverlening ter discussie!

Foto: SP

De subsidieaanvraag van de Stichting Kuinderbos Hippique Emmeloord voor het organiseren van een Hippique Event op 07 en 08 augustus 2015 is voor de SP Statenfractie aanleiding om het college van Gedeputeerde Staten hier schriftelijke vragen over te stellen.

Lees verder
23 maart 2015

SP-Kiezers bedankt voor de 5 zetels

Foto: SP

Na een wervelende campagne boekte SP-Flevoland een welverdiend succes.

Lees verder
16 maart 2015

Verkiezingscampagne SP Flevoland

Zaterdag 21 februari was de campagne aftrap voor de provinciale verkiezingen van de SP in Almere. Het was een initiatief vanuit alle afdelingen om dit gezamenlijk in Almere te doen.

Lees verder
16 februari 2015

Start Campagne Staten Verkiezingen 2015 met Emile Roemer

De aftrap van de campagne van SP Flevoland voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 18 maart 2015 wordt door niemand minder dan Emile Roemer verzorgd. Deze vindt komende zaterdag 21 februari ’15 op de Grote Markt in Almere plaats. Emile Roemer zal hiervoor om circa 14:00 uur het startschot geven!

Lees verder
6 februari 2015

PvdA Flevoland trots op afbraakbeleid!

Aan de hand van de eindbalans van het College uitvoeringsprogramma, met als titel: ‘De Finish in Zicht’, hebben Provinciale Staten van Flevoland op woensdag 28 januari jl. de eindbalans van Gedeputeerde Staten besproken en werd teruggekeken op de door het college behaalde doelen.

Lees verder
14 januari 2015

SP Kandidatenlijst Flevoland voor de PS-verkiezingen van 18 maart 2015 online!

Foto: SP

De vertegenwoordigers van de SP afdelingen in Flevoland hebben tijdens de regioconferentie de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 vastgesteld. De kandidatenlijst wordt opnieuw aangevoerd door de huidige fractievoorzitter, Arie Stuivenberg, gevolgd door Ine de Waal en Henk van der Linden.

Lees verder
12 januari 2015

Kort Interview met de Lijsttrekker

Foto: SP

Arie Stuivenberg is getrouwd, woont in Almere en is 68 jaar geleden geboren in Schiedam. Arie doorliep een carrière als brandweerofficier. Hij is al vanaf de jaren ‘70 politiek actief. Eerst voor de PvdA, later stapte hij over naar de SP. Hij was de motor achter vele SP-campagnes. Momenteel is hij voorzitter van de SP-fractie in de Provinciale Staten. Daarnaast is Arie gemeenteraadslid voor de SP in Almere.

Lees verder

Pagina's

U bent hier