h
17 november 2011

Instelling Provinciale Jongerenraad in Flevoland één stap dichterbij!

De wens van de jongeren, die op 2 november jl. aan het Provinciaal Jeugddebat Flevoland deelnamen, om ook binnen Flevoland tot het instellen van een Provinciale Jongerenraad te komen, is tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november één stap dichterbij gekomen.

Lees verder
17 november 2011

Tegemoetkoming in OV-kosten voor Mbo-studenten geen haalbare kaart!

Een motie van de SP Statenfractie om de Mbo-studenten in Flevoland een tegemoetkoming in de kosten van het Openbaar Vervoer te geven is vanwege gebrek aan voldoende steun in de Staten en de landelijke ontwikkelingen door de SP fractie ingetrokken.

Lees verder
17 november 2011

Warme overdracht Jeugdzorg naar gemeenten staat op losse schroeven!

Om te voorkomen dat de financiële middelen, die primair voor de Jeugdzorg bestemd zijn, voor de overdracht van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten worden aangewend, heeft de SP Statenfractie in een motie de Staten opgeroepen om hier een onderzoek naar te doen.

Lees verder
17 november 2011

Provincie Flevoland plaatst EV Laadpalen en -punten

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november heeft de Staten bij meerderheid het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om het terrein van het provinciehuis en die van de provinciale steunpunten van EV laadpalen en -punten voor elektrische auto's, scooters en fietsen te voorzien.

Lees verder
28 september 2011

Tijdelijke vervanging Statenlid Flevoland

De afgelopen periode heeft het SP Statenlid, Herbert van Ravenzwaaij, zich vanwege gezondheidsproblemen moeten verontschuldigen voor zijn afwezigheid bij de vergaderingen van de Provinciale Staten van Flevoland en de voorbereidingen hierop.

Lees verder
9 september 2011

Sterke twijfels bij SP Flevoland: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de Jeugdzorg wel aan?"

Een drietal rondetafelgesprekken met de meest betrokkenen in de zwaardere Jeugdzorg, waaronder: cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordigers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de GGD-Flevoland, heeft bij de woordvoerster Jeugdzorg van de SP Statenfractie Flevoland, Symaiah Verbeek, sterke twijfels opgeroepen: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de overdracht van de zwaardere Jeugdzorg wel aan?".

Lees verder
15 juli 2011

SP Statenfractie Flevoland rond gesprekken Jeugdzorg af!

De afgelopen periode heeft de SP Statenfractie op initiatief van haar woordvoerster, Symaiah Verbeek, een drietal rondetafelgesprekken gehouden met de meest belanghebbenden in de jeugdzorg in Flevoland, zoals de cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordgers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg Flevoland en de GGD-Flevoland.

Lees verder
30 juni 2011

Coalitieakkoord Flevoland in beton gegoten ?

De weinig toeschietelijke houding van de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA/CU is woensdag 29 juni jl. voor Arie Stuivenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie, aanleiding geweest om tijdens de besluitvormingsronde van Provinciale Staten (PS) zich bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 af te vragen of het coalitieakkoord wellicht toch in beton gegoten is.

Lees verder
30 juni 2011

Statenfracties Flevoland maken geen halszaak van solide basis begroting !

Zonder de steun van de SP Statenfractie heeft de meerderheid van de Statenfracties, ter voorbereiding van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015, woensdag 29 juni jl. de eerste Kadernota 2012-2015 van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS), bestaande uit VVD, PvdA en CDA/CU, vastgesteld.

Lees verder
30 juni 2011

Kaders voor het 'in control' brengen provinciale organisatie afgewezen !

Een wijzigingsvoorstel van de SP Statenfractie op de Kadernota 2012-2015 om het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) over het op orde brengen van de interne organisatie van de provincie niet door te laten lopen tot en met 2015, maar dit in 3 jaar af te ronden kon woensdag 29 juni jl. niet op een meerderheid van de Statenfracties rekenen.

Lees verder

Pagina's