h
17 november 2011

SP Statenfractie Flevoland stemt tegen de Programmabegroting 2012 !

Na de stemmingen over 5 amendementen en in totaal 55 moties, stemde de SP Statenfractie afgelopen woensdag 16 november uiteindelijk aan het einde van de behandeling van de Programmabegroting 2012 'tegen' de begroting in zijn geheel.

Lees verder
17 november 2011

Geen meerderheid voor 'verlaging' vergoeding Statenleden Flevoland !

Een oproep van de SP Statenfractie aan de Statenleden van Flevoland om bij de bezuinigingen de bereidheid te tonen zelf hierin 'voor te gaan' kon afgelopen woensdag 16 november bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 niet op een meerderheid rekenen.

Lees verder
17 november 2011

Oproep SP Statenfractie om 'Stresstest financiën Provincie Flevoland' geen haalbare kaart !

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november heeft de SP Statenfractie de Staten in een motie opgeroepen om de financiële weerbaarheid van de provincie door een zogenaamde 'Stresstest' te laten onderzoeken.

Lees verder
17 november 2011

Versneld onderzoek naar de 'Stille lastenproblematiek' een brug te ver!

Bij de instelling van de provincie Flevoland in 1986 heeft deze een groot aantal wegen, kunstwerken waaronder bruggen en viaducten, sluizen etc. 'om niet' van de Rijksoverheid overgedragen gekregen. Met de financiële middelen om al deze zaken op termijn te vervangen is in de afgelopen 25 jaar binnen de begroting nimmer rekening gehouden.

Lees verder
17 november 2011

Instelling Provinciale Jongerenraad in Flevoland één stap dichterbij!

De wens van de jongeren, die op 2 november jl. aan het Provinciaal Jeugddebat Flevoland deelnamen, om ook binnen Flevoland tot het instellen van een Provinciale Jongerenraad te komen, is tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november één stap dichterbij gekomen.

Lees verder
17 november 2011

Tegemoetkoming in OV-kosten voor Mbo-studenten geen haalbare kaart!

Een motie van de SP Statenfractie om de Mbo-studenten in Flevoland een tegemoetkoming in de kosten van het Openbaar Vervoer te geven is vanwege gebrek aan voldoende steun in de Staten en de landelijke ontwikkelingen door de SP fractie ingetrokken.

Lees verder
17 november 2011

Warme overdracht Jeugdzorg naar gemeenten staat op losse schroeven!

Om te voorkomen dat de financiële middelen, die primair voor de Jeugdzorg bestemd zijn, voor de overdracht van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten worden aangewend, heeft de SP Statenfractie in een motie de Staten opgeroepen om hier een onderzoek naar te doen.

Lees verder
17 november 2011

Provincie Flevoland plaatst EV Laadpalen en -punten

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november heeft de Staten bij meerderheid het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om het terrein van het provinciehuis en die van de provinciale steunpunten van EV laadpalen en -punten voor elektrische auto's, scooters en fietsen te voorzien.

Lees verder
28 september 2011

Tijdelijke vervanging Statenlid Flevoland

De afgelopen periode heeft het SP Statenlid, Herbert van Ravenzwaaij, zich vanwege gezondheidsproblemen moeten verontschuldigen voor zijn afwezigheid bij de vergaderingen van de Provinciale Staten van Flevoland en de voorbereidingen hierop.

Lees verder
9 september 2011

Sterke twijfels bij SP Flevoland: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de Jeugdzorg wel aan?"

Een drietal rondetafelgesprekken met de meest betrokkenen in de zwaardere Jeugdzorg, waaronder: cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordigers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de GGD-Flevoland, heeft bij de woordvoerster Jeugdzorg van de SP Statenfractie Flevoland, Symaiah Verbeek, sterke twijfels opgeroepen: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de overdracht van de zwaardere Jeugdzorg wel aan?".

Lees verder

Pagina's