h

Nieuws uit 2008

12 december 2008

SP Statenfractie Flevoland geeft kerstpakketten aan dak- en thuislozen

Met een knipoog naar de zo gewenste vernieuwing in de Provinciale Staten van Flevoland hebben de Statenleden, burgercommissieleden en collegeleden voor het eerst in deze periode als ‘nieuw‘ initiatief na afloop van de Statenvergadering van donderdag 11 december een kerstpakket met Flevolandse ingrediënten gekregen.

Lees verder
30 oktober 2008

Actiebijeenkomst 'IJsselmeerziekenhuizen moeten blijven!'

IJsselmeerziekenhuizenAanstaande vrijdag organiseert de SP een actiebijeenkomst voor het behoud van de IJsselmeerziekenhuizen. De IJsselmeerziekenhuizen staan op instorten en het is nog maar de vraag of de ziekenhuiszorg in Lelystad en Emmeloord behouden blijven. Of dat de ziekenhuiszorg afgeslankt moet worden. Wat de SP betreft is dat beiden onacceptabel. Onder de aanwezigen is ondere SP-fractievoorzitter Agnes Kant. Voor meer informatie, download de flyer!

Lees verder
5 juli 2008

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

SP Statenfractie Flevoland verwijt de collegepartijen VVD, CDA en PvdA dat zij op basis van achterkamertjespolitiek de discussie over de definitieve invulling van de Groenblauwe zone Oostvaarderswold blokkeert.

Lees verder
30 mei 2008

SP Statenfractie in conflict met PvdA Flevoland

PvdA in Flevoland verwijt SP Statenfractie gebrek aan collegiale inbreng bij commissievergaderingen! Kritische kanttekeningen van de SP Statenfractie richting de minder op de provincie gerichte houding van de gemeente Almere schieten de PvdA Flevoland geheel in het verkeerde keelgat.

Lees verder
30 mei 2008

SP houdt motie over verkoop aandelen van de provincie in Essent en Nuon aan!

Omdat het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland in de Jaarstukken 2007 heeft aangegeven dat zij het voornemen heeft om te onderzoeken of op termijn de aandelen van de provincie in de energiebedrijven Essent en Nuon verkocht kunnen worden, heeft de SP Statenfractie bij de Algemene Beschouwingen het college van GS in een motie opgeroepen hier geen invulling aan te geven.

Lees verder
30 mei 2008

PvdA in Flevoland weigert steun aan arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten

SP Statenfractie Flevoland verwijt de PvdA een wel heel volgzame houding ten opzichte van het college van GS te hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier