h

Nieuws uit 2011

1 mei 2011

Collegepartijen nemen afstand van het financiële beleid van de huidige coalitie!

Tijdens de behandeling van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 in de Statenvergadering van 27 april jl. viel het de SP Statenfractie op dat, zowel de VVD, het CDA, als de PvdA, in grote lijnen afstand namen van het financiële beleid van het huidige college.

Lees verder
1 mei 2011

Behandeling 'Regeling burger- en militaire luchthavens' aangehouden tot 18 mei a.s.

Tijdens de behandeling van de 'Regeling burger- en militaire luchthavens' in de opinieronde van 27 april jl. bleek dat de bezwaren van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) tegen de afstand van de beschermingszone rond de woon- en natuurgebieden van 500 meter geen beweging in het standpunt van de gedeputeerde kon brengen. Hierdoor moest de regeling van de lijst van hamerstukken worden gehaald en komt deze op 18 mei a.s. opnieuw in de besluitvormingsronde aan de orde.

Lees verder
1 mei 2011

Statenleden Provincie Flevoland 'In het Wild'

Als onderdeel van de introductie van de nieuwe Statenleden zijn op 27 april jl. een aantal Staten- en burgerleden op werkbezoek bij de Stichting Flevo-landschap in het Natuurpark Lelystad geweest en natuurlijk was ook de SP Statenfractie daarbij vertegenwoordigd.

Lees verder
7 februari 2011

'PROTEST' op Urk: SP Flevoland steunt manifestatie 'URK BRIEST!'

Zaterdag 5 februari heeft Arie Stuivenberg, SP-lijsttrekker van Flevoland, samen met enkele kandidaat Statenleden de manifestatie 'URK BRIEST!' ondersteund en het manifest tegen het Windpark Noordoostpolder mee ondertekend.

Lees verder
6 februari 2011

'P R O T E S T' op Urk: SP Flevoland start verkiezingscampagne

Zaterdag 29 januari heeft Flevolands SP-lijsttrekker Arie Stuivenberg samen met kandidaat Statenleden de verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart afgetrapt met het aanbrengen van de eerste verkiezingsborden en het informeren van de kiezers op Urk.

Lees verder
10 januari 2011

SP Statenfractie overhandigd kerstpakketten

Overhandiging kerstpakketten aan Zorgcentrum 'Golfslag' in Emmeloord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier