h

Nieuws uit 2015

11 november 2015

Betoog SP statenfractie begroting 2016

Voor ons ligt de Programmabegroting 2016. Een begroting die prima aansluit op de onderwerpen en projecten die wij eerder hebben gepland en vastgesteld. De afspraken uit het coalitieakkoord zijn herkenbaar en de aandacht voor een nieuwe bestuursstijl, economische groei, samenwerking en instandhouding van het OV alsook van het onderdeel Samenleving is duidelijk herkenbaar.

Lees verder
11 november 2015

Mondelinge vragen Jeugdzorg

Foto: SP

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 2016 heeft de SP fractie bij monde van woordvoerder Samenleving, Symaiah Verbeek, gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van mondelinge vragen betreffende Jeugdzorg

Lees verder
18 oktober 2015

Grote Grazers

Afgelopen week is in de Tweede Kamer een motie aangenomen over de Grote Grazers in de Oostvaardersplassen. De oproep aan de staatssecretaris om het beheer van de Grote Grazers onder te brengen bij de Provincie. Deze heeft namelijk ook het beheer van de Oostvaardersplassen. De minister heeft toegezegd de motie uit te gaan voeren.

Lees verder
9 oktober 2015

Belang van bomen voorop tijdens voorleesactie

Foto: SP

Gedeputeerde Arie Stuivenberg stelde, vrijdag 9 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid tot zijn opluchting vast dat alle leerlingen uit groep 6 van pcbs De Buitenburcht in Almere graag in bomen klimmen. Sommigen beweerden dit zelfs nog liever te doen dan een spelletje spelen op een tablet.

Lees verder
24 september 2015

Geen podium voor PVV

Voor de Statenvergadering van 23 september heeft de PVV een interpellatiedebat aangevraagd over 'gelukszoekers'. Hiermee wil de PVV de grenzen van Flevoland sluiten voor mensen die zijn gevlucht voor hun leven.

Lees verder
27 mei 2015

SP Flevoland stemt tegen motie 50Plus

Bij de behandeling van de jaarstukken 2014 heeft de Statenfractie van de Socialistische Partij tegen de motie van 50Plus gestemd. Het doel van de motie is het beschikbaar stellen van financiële middelen om ontslagen in de huishoudelijke zorg te voorkomen.  

Lees verder

Pagina's

U bent hier