h

Nieuws uit 2018

11 juli 2018

Nieuw beleidskader en reset Oostvaardersplassen

Foto: SP

Op 7 juli is er uitgebreid gesproken over een nieuw beleid voor de Oostvaardersplassen.
Een van de belangrijkste punten daarbij was, hoe om te gaan in dit nieuwe beleid met de Grote grazers en de aantallen daarvan. Aantallen die gewenst zijn voor een doorontwikkeling van de Oostvaardersplassen als Natura 2000 gebied en het welzijn van de Grote Grazers.

Lees verder
10 juli 2018

Brede steun voor participatie van burgers en bedrijven, bij energietransitie projecten in Flevoland!

De SP heeft een voorstel ingediend om bij alle nieuwe energie projecten in Flevoland te onderzoeken hoe door burgers en bedrijven mee kunnen doen, ofwel geparticipeerd, bij die projecten. 

Lees verder
23 april 2018

Politieke en bestuurlijke gevolgen uit functie ontheffen van topambtenaren

De Statenfractie van de Socialistische Partij Flevoland beschikt over informatie waaruit valt af te leiden dat zowel de ambtelijke trekker van de Omgevingsvisie als het Hoofd RE niet meer in functie zijn. Uiteraard is de volksvertegenwoordiging niet in eerste instantie belast met de lotgevallen van individuele ambtenaren. Maar zowel het tijdstip als de aard van deze maatregelen doen vermoeden dat er sprake is van een koerswijziging met gevolgen voor lopende programma’s.
Dit is voor de SP Statenfractie aanleiding om, op basis van art. 23 lid 1 en 2 RvO, het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen te stellen:

Lees verder
7 maart 2018

VVD, CDA en D66 willen - om onduidelijke redenen - niet meer met SP

Vanavond vond er een extra Statenvergadering plaats. Het betrof een verantwoordingsdebat en het agendapunt “Hoe nu verder?”. Dit naar aanleiding van de bestuurscrisis binnen de provincie.

Lees verder
3 maart 2018

Niet teveel hooi op je vork!

Foto: SP

En dan word je gevraagd om het SP standpunt over de Oostvaardersplassen en het wel of niet bijvoeren van de grote grazers even zo simpel mogelijk toe te lichten.

Lees verder
28 februari 2018

Gesprek coalitiepartijen schijnvertoning

Maandagavond hebben VVD, CDA en D’66 de heer Ad Meijer en Ine de Waal, resp. SP gedeputeerde en SP fractievoorzitter binnen de provincie, uitgenodigd om in gesprek te gaan over de procedure m.b.t. terugtrekken/ontslag van de gedeputeerden te bespreken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier