h

Nieuws van de afdeling

20 mei 2015

SPeerpunten in het coalitieakkoord

Een prachtige verkiezingsuitslag en het advies van de informateur om de onderhandelingen te beginnen met de SP, is voor SP Flevoland een volledig nieuwe uitdaging. Voor de SP staat voorop dat deelname aan het college uitsluitend mogelijk is als het resultaat er voor de SP toe doet. Het SP verkiezingsprogramma is tijdens de onderhandelingen iedere keer ter tafel gekomen waarbij de 10 SPeerpunten nadrukkelijk ter sprake zijn gekomen.

Lees verder
20 mei 2015

SP in college provincie Flevoland

Foto: SP

Een bijzonder moment, voor het eerst in de Flevolandse geschiedenis neemt de Socialistische Partij deel aan de coalitie en maakt daarmee deel uit van het dagelijks bestuur. Arie Stuivenberg is op 20 mei 2015 benoemd als eerste Flevolandse SP gedeputeerde.

Lees verder
20 mei 2015

Presentatie coalitieakkoord aan PS

Geachte aanwezigen, beste mensen,

Lees verder
12 mei 2015

Regioconferentie stemt unaniem voor coalitiedeelname

 Binnen de Socialistische partij is het een goed gebruik om transparant naar de leden te functioneren, dit geldt ook voor deelname in de coalitie, het coalitieakkoord en de kandidaat gedeputeerde Arie Stuivenberg. Hiervoor heeft de SP een bijzondere regioconferentie gehouden waarbij een afvaardiging vanuit alle SP afdelingen binnen Flevoland zich heeft kunnen uitspreken. De 18 afgevaardigden die alle Flevolandse SP leden vertegenwoordigen hebben zich unaniem uitgesproken voor deelname aan de coalitie zoals dat op 13 mei openbaar is geworden.

Lees verder
11 april 2015

SP Flevoland volwaardige partner bij collegeonderhandelingen

Afgelopen woensdag heeft de informateur, Tanja Klip-Martin, in haar advies aangegeven dat de SP als een volwaardige partner wordt gezien om het verdere traject van de onderhandelingen mee in te gaan. Daarmee doet de informateur recht aan de uitslag van de verkiezingen, waarbij de SP als enige partij met 2 zetels is toegenomen. In haar advies kwam zij uit op een samenwerking tussen VVD, CDA, SP en D66.

Lees verder
7 april 2015

MELDPUNT MINDER REGELS IN FLEVOLAND

De SP Statenfractie vindt dat de afstand tussen de inwoners en de provincie nog steeds te groot is. Om deze afstand te verkleinen opent de SP op haar website de mogelijkheid voor de inwoners om klachten over de provinciale regels en verordeningen, die als tegenstrijdig of onnodig worden ervaren, via een reactiemogelijkheid te vermelden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier