h

Nieuws van de afdeling

17 november 2011

Provincie Flevoland plaatst EV Laadpalen en -punten

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2012 op woensdag 16 november heeft de Staten bij meerderheid het college van Gedeputeerde Staten opgedragen om het terrein van het provinciehuis en die van de provinciale steunpunten van EV laadpalen en -punten voor elektrische auto's, scooters en fietsen te voorzien.

Lees verder
28 september 2011

Tijdelijke vervanging Statenlid Flevoland

De afgelopen periode heeft het SP Statenlid, Herbert van Ravenzwaaij, zich vanwege gezondheidsproblemen moeten verontschuldigen voor zijn afwezigheid bij de vergaderingen van de Provinciale Staten van Flevoland en de voorbereidingen hierop.

Lees verder
9 september 2011

Sterke twijfels bij SP Flevoland: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de Jeugdzorg wel aan?"

Een drietal rondetafelgesprekken met de meest betrokkenen in de zwaardere Jeugdzorg, waaronder: cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordigers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg en de GGD-Flevoland, heeft bij de woordvoerster Jeugdzorg van de SP Statenfractie Flevoland, Symaiah Verbeek, sterke twijfels opgeroepen: "Kunnen de Flevolandse gemeenten de overdracht van de zwaardere Jeugdzorg wel aan?".

Lees verder
15 juli 2011

SP Statenfractie Flevoland rond gesprekken Jeugdzorg af!

De afgelopen periode heeft de SP Statenfractie op initiatief van haar woordvoerster, Symaiah Verbeek, een drietal rondetafelgesprekken gehouden met de meest belanghebbenden in de jeugdzorg in Flevoland, zoals de cliënten, cliëntenbelangenvertegenwoordgers, zorgaanbieders, Bureau Jeugdzorg Flevoland en de GGD-Flevoland.

Lees verder
30 juni 2011

Coalitieakkoord Flevoland in beton gegoten ?

De weinig toeschietelijke houding van de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA/CU is woensdag 29 juni jl. voor Arie Stuivenberg, fractievoorzitter SP Statenfractie, aanleiding geweest om tijdens de besluitvormingsronde van Provinciale Staten (PS) zich bij de behandeling van de Kadernota 2012-2015 af te vragen of het coalitieakkoord wellicht toch in beton gegoten is.

Lees verder
30 juni 2011

Statenfracties Flevoland maken geen halszaak van solide basis begroting !

Zonder de steun van de SP Statenfractie heeft de meerderheid van de Statenfracties, ter voorbereiding van de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015, woensdag 29 juni jl. de eerste Kadernota 2012-2015 van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS), bestaande uit VVD, PvdA en CDA/CU, vastgesteld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier