h

Nieuws van de afdeling

30 juni 2011

Kaders voor het 'in control' brengen provinciale organisatie afgewezen !

Een wijzigingsvoorstel van de SP Statenfractie op de Kadernota 2012-2015 om het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) over het op orde brengen van de interne organisatie van de provincie niet door te laten lopen tot en met 2015, maar dit in 3 jaar af te ronden kon woensdag 29 juni jl. niet op een meerderheid van de Statenfracties rekenen.

Lees verder
12 mei 2011

Flevoland neemt stellingname tegen salarisverhoging Nuon topman van SP over!

Bij brief van 4 mei jl. heeft SP Tweede Kamerlid, Paulus Jansen, de leden van Provinciale Staten en de aandeelhouders van Nuon opgeroepen om tegen de exorbitante verhoging van het salaris van de topman van Nuon te stemmen.

Lees verder
1 mei 2011

Motie SP en PVV terugdringen aantal dienstauto's verworpen!

In een gezamenlijke motie vreemd aan de orde van de dag hebben de SP en PVV fractie de Staten woensdagavond 27 april jl. opgeroepen om het college van Gedeputeerde Staten het aantal dienstauto's van 4 naar 2 terug te laten brengen.

Lees verder
1 mei 2011

Collegepartijen nemen afstand van het financiële beleid van de huidige coalitie!

Tijdens de behandeling van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2010 in de Statenvergadering van 27 april jl. viel het de SP Statenfractie op dat, zowel de VVD, het CDA, als de PvdA, in grote lijnen afstand namen van het financiële beleid van het huidige college.

Lees verder
1 mei 2011

Behandeling 'Regeling burger- en militaire luchthavens' aangehouden tot 18 mei a.s.

Tijdens de behandeling van de 'Regeling burger- en militaire luchthavens' in de opinieronde van 27 april jl. bleek dat de bezwaren van de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) tegen de afstand van de beschermingszone rond de woon- en natuurgebieden van 500 meter geen beweging in het standpunt van de gedeputeerde kon brengen. Hierdoor moest de regeling van de lijst van hamerstukken worden gehaald en komt deze op 18 mei a.s. opnieuw in de besluitvormingsronde aan de orde.

Lees verder
1 mei 2011

Statenleden Provincie Flevoland 'In het Wild'

Als onderdeel van de introductie van de nieuwe Statenleden zijn op 27 april jl. een aantal Staten- en burgerleden op werkbezoek bij de Stichting Flevo-landschap in het Natuurpark Lelystad geweest en natuurlijk was ook de SP Statenfractie daarbij vertegenwoordigd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier