h

Nieuws van de afdeling

5 juli 2008

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!

SP Statenfractie Flevoland verwijt de collegepartijen VVD, CDA en PvdA dat zij op basis van achterkamertjespolitiek de discussie over de definitieve invulling van de Groenblauwe zone Oostvaarderswold blokkeert.

Lees verder
30 mei 2008

SP Statenfractie in conflict met PvdA Flevoland

PvdA in Flevoland verwijt SP Statenfractie gebrek aan collegiale inbreng bij commissievergaderingen! Kritische kanttekeningen van de SP Statenfractie richting de minder op de provincie gerichte houding van de gemeente Almere schieten de PvdA Flevoland geheel in het verkeerde keelgat.

Lees verder
30 mei 2008

SP houdt motie over verkoop aandelen van de provincie in Essent en Nuon aan!

Omdat het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland in de Jaarstukken 2007 heeft aangegeven dat zij het voornemen heeft om te onderzoeken of op termijn de aandelen van de provincie in de energiebedrijven Essent en Nuon verkocht kunnen worden, heeft de SP Statenfractie bij de Algemene Beschouwingen het college van GS in een motie opgeroepen hier geen invulling aan te geven.

Lees verder
30 mei 2008

PvdA in Flevoland weigert steun aan arbeidsplaatsen voor jonggehandicapten

SP Statenfractie Flevoland verwijt de PvdA een wel heel volgzame houding ten opzichte van het college van GS te hebben.

Lees verder
30 mei 2008

Dubbele agenda collegepartijen nekt Natuur en Milieu Flevoland (NMF)

SP Statenfractie Flevoland verwijt de collegepartijen VVD, CDA en PvdA dat zij op basis van een dubbele agenda het werk van de federatie Natuur en Milieu Flevoland drastisch inperken.

Lees verder
17 mei 2008

SP Ledendag in onze mooie provincie!

Dit jaar zowat bij ons om de hoek: SP ledendag 18 mei 2008 in Walibi World, Biddinghuizen. Alle SP'ers en hun familie en bekenden zijn uitgenodigd om 'SPELEN 08' mee te maken. De voorbereidingen zijn in volle gang. Gisteren is begonnen met de bouw van het grote podium op het Alpha-terrein naast Walibi World. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de aankleding voor de ledendag van de SP, waar bijna 10.000 mensen worden verwacht voor een dag vol politiek en vooral plezier.

Lees verder

Pagina's

U bent hier