h

Nieuws van de afdeling

15 september 2006

Terugbericht statenweek september 2006

Hierbij het volgende terugbericht (wat een leuk en bruikbaar Belgisch woord is dit toch):

Lees verder
14 april 2006

Nieuws vanuit de statenfractie: Kandidaten gevraagd voor de Provinciale Staten

De gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 zijn nog maar net met ongekend fraai resultaat verlopen voor de afdeling Lelystad van onze partij, of we richten het vizier alweer op de verkiezingen van maart 2007 voor de Provinciale Staten (PS) van Flevoland. En dat doen we natuurlijk met meer dan goede moed, want de successen voor de gemeenteraad kunnen en moeten volgend jaar in PS worden voortgezet.

Lees verder
28 maart 2006

Gratis openbaar vervoer is geen luchtkasteel, het bestaat echt!

Telkens als er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn, is Daniël Lambrechts een van de weinige Vlamingen die dat snel merkt.
Politici bellen de mobiliteitsambtenaar uit Hasselt om te weten te komen hoe het nu precies zit met het gratis openbaarvervoer in de hofstad van Belgisch Limburg. "Zeker honderd Nederlandse gemeentes en provinciebestuurders zijn hier de laatste jaren geweest", verteld Lambrechts op zijn werkkamer."Ok uit Zweden, Noorwegen en Groot-Brittannië komen ze aankloppen. Toch heeft ons initiatief over de grens nooit navolg gekregen”. En dat is jammer, want aandacht trekken met gratis openbaarvervoer in je verkiezingsprogramma is alleen zinvol als je het daarna ook echt invoert. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. In Hasselt, waar de bussen sinds 1997 gratis zijn, blijken de inwoners er erg op gesteld te zijn.

Lees verder
28 maart 2006

Proef gratis openbaarvervoer in Flevoland

Provincie Flevoland start in september van dit jaar met een proef van gratis openbaar vervoer. Gedurende een bepaalde periode hoeven reizigers op enkele lijnen tijdens de daluren niet betalen. De details van de proef worden de komende maanden in samenwerking met belangenorganisaties en Connexxion uitgewerkt. Dan worden de kosten van het experiment duidelijk en wordt bekend om welke lijnen gratis worden aangeboden.

Lees verder
26 oktober 2005

Vliegveld Lelystad: Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

Hoed u voor 'voortschrijdend inzicht'!

Toen ik als lijsttrekker van de SP voor de provinciale verkiezingen van 2003 in concept de tekst over het vliegveld voor het verkiezingsprogramma opstelde, ging ik daarbij uit van ons toen geldende landelijke standpunt dat de regionale vliegvelden op termijn zouden kunnen verdwijnen. Bij de Algemene Ledenvergadering over deze concepttekst werd ik democratisch teruggefloten door leden, die wezen op het belang van de werkgelegenheid naast dat van milieu en leefbaarheid. Tenslotte is Schiphol, zo kreeg ik te horen, met 3.300 werknemers uit Flevoland de grootste banenleverancier van onze provincie.

Lees verder
9 oktober 2005

Bericht uit de Statenfractie

Op 26 september jl. hebben mijn Almeerse fractiegenoot Nuh Demirbilek en ik een bezoek gebracht aan de Eerste Kamerfractie van de SP in Den Haag. Daarbij hebben we het schitterende historische gebouw bezichtigd waarin onze Senaat zetelt en tevens o.l.v. onze senatoren Tini Kox en Ronald van Raak over verscheidene onderwerpen gediscussieerd met een twintigtal statencollega’s uit heel het land. Een nuttig en interessant dagje, waarbij onze contacten weer wat zijn verbreed.

Lees verder

Pagina's

U bent hier