h

Nieuws van de afdeling

26 mei 2005

SP dient schriftelijke vragen in over de provinciale Risicokaart

Op 13 mei 2000 werden Enschede en eigenlijk heel Nederland opgeschrikt door de vuurwerkramp, waarbij 500 woningen werden verwoest en – veel erger nog – 22 mensen het leven lieten. De te onderscheiden overheden waren in gebreke gebleven wat het handhaven van regelgeving betreft. Op advies van de Commissie Oosting is eind 2003 besloten dat alle provincies naar één model een Risicokaart zullen maken die in juni 2006 gereed moet zijn.
Het landelijke Milieu-alarmteam van de SP heeft in samenwerking met de statenfracties een onderzoek gedaan naar de voortgang van alle Risicokaarten, welk onderzoek is uitgebracht onder de naam Van de kaart (Vijf jaar Enschede en de voortgang van de Risicokaart).

Lees verder
25 maart 2005

Volkstuinen gered!

De Tweede Kamer der Staten Generaal op 22 maart 2005 heeft met grote meerderheid een motie van de SP-fractie heeft aangenomen om volkstuinen bij plannen voor herstructureringen ongemoeid te laten.

Lees verder
23 maart 2005

Geen belasting betalen, wél terugkrijgen

Echtparen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen doorgaans maar liefst € 200 van de belastingdienst terugkrijgen. De ziekenfondspremies zijn de laatste jaren zo gestegen dat minima recht hebben op belastingteruggaaf voor de ziektekosten. Dit blijkt uit berekeningen van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. De SP wil via deze weg graag de burgers hierover informeren.

Lees verder
17 maart 2005

Bericht vanuit de Statenfractie

Sinds 1 januari 2005 is de Wet op de Jeugdzorg van kracht. De provincie is verantwoordelijk voor het doorsluizen van vele miljoenen rijksgeld naar de instellingen en natuurlijk ook voor het goed uitvoeren van in die wet vastgelegd beleid. De jeugdzorg staat bij de provincie (bijna statenbreed) als nummer één op de politieke agenda. Provinciale Staten hebben uit eigen middelen voor 2004 eenmalig € 2 miljoen beschikbaar gesteld en circa € 360.000, uitgesmeerd over de jaren 2005 t/m 2007. Dit extra geld wordt vooral ingezet voor preventie.

Lees verder
20 januari 2005

Bericht vanuit de Statenfractie

De tsunami die (vooral) in Zuidoost Azië heeft gewoed houdt de gemoederen terecht sinds tweede kerstdag bezig. Ook bij de provincie. Op 13 januari 2005 is statenbreed besloten om in eerste instantie een bedrag van
€ 150.000 op giro 555 te storten. Als het wat overzichtelijker is geworden wil de provincie vervolgens
- in samenwerking met Flevolandse organisaties - nog doelgerichte wederopbouwhulp bieden.

Lees verder
2 oktober 2004

Bericht vanuit de Statenfractie

Het provinciehuis aan de Visarenddreef wordt met 2.250 m2 bruto vloeroppervlak uitgebreid en ook nog
gedeeltelijk gerenoveerd. Dat kost het lieve sommetje van € 21,4 miljoen. De SP-statenfractie is van mening dat een huis
van de gemeenschap sober van inrichting moet zijn, zij het doelmatig en dus goed bruikbaar en veilig voor publiek,
ambtenaren en politici. De ambtenaren moeten er m.i. goed en volgens de Arbo-normen gehuisvest zijn en er moet goede service
worden geboden aan de burgers.Vooral dit laatste.

Lees verder

Pagina's

U bent hier